"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

DENETLEME KURULU

Kurul Üyesi
Turan ŞENGEZ
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Murat AYHANCI
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Erhan AKPINAR
Gümrük Müşaviri

YEDEK ÜYELER

Kurul Üyesi
İlker SEZER
Gümrük Müşaviri
Kurul Üyesi
Halis ARISÜT
Gümrük Müşaviri