"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Get-APP

"Yükümlü Geri Bildirim Sistemi" kapatılmış olup artık her türlü bilgiye GET-APP üzerinden erişilecektir

İTHALAT VE İHRACATINIZIN SON DURUMUNU ÖĞRENMEK VE BELGELERİNİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ARTIK GET-APP VAR

İthalat ve ihracat işlemlerinin anlık takibini mümkün kılan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) uygulaması 2017 yılı Kasım ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İhracatçı ve ithalatçılar yanında taşıyıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-APP uygulamasından faydalanmak yönündeki talepleri de göz önüne alınarak program güncellenmiştir.
Artık ithalat ve ihracat işlemlerine taraf olan her aktör, gümrük işlemlerine ait süreçleri aşama aşama izleyebilmektedir.
Muhtelif tarihlerde iletilen kullanıcı talepleri üzerine ithalat ve ihracatta faydalanılan belgelere ait bilgiler de GET-APP’a ilave edilmiştir. Kullanıcılar, GET-APP ile temel olarak işlem tarihleri, işlem tarafları ve belge numaraları bilgisine erişebilmektedir.
Yine Bakanlığımızca yürütülen İhracatta Dijital Gümrük Uygulamaları projesinin bir çıktısı olan ihracat beyannamesinin tamamına GET-APP uygulamasından erişilmektedir.
Bugüne kadarki değişiklikler de dahil GET-APP uygulamasında aşağıdaki modüller sunulmaktadır:

 • Gümrük Eşya Takip (GET-APP)
 • Detaylı Beyan  (İhracat Beyannamelerinde Tahmini Süre, İhracat Beyannamesi Çıktısı)
 • NCTS işlemleri
 • TIR işlemleri
 • Varış İşlemleri (İthalat Beyanlarında Tahmini Süre)
 • Ceza Kararı
 • Ek Tahakkuk Kararı
 • Elektronik Belge
 • İşlem Süresi (Tahmini ve Ortalama Süreler)

Bilgi ve belgeye tek noktadan ve kolay erişim artık GET-APP uygulaması ile sağlandığından, Gümrük beyannamelerine ilişkin yükümlülere e-posta yoluyla bilgi verilmeyecektir.
GET-APP’ı herhangi bir kuruma gitmeden internet üzerinden yapacağınız bir başvuru ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama ile ilgili daha fazla bilgiye “https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Content/SIK%20SORULAN%20SORULAR.pdf” adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Programı kullanmak isteyen kullanıcının aşağıdaki 2 koşuldan birini sağlaması yeterlidir:
 
1- Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) firmayı temsile yetkililer arasında yer almak,
2- Yükümlü Kayıt Takip  Sistemindeki (YKTS) temsilciler arasında yer almak.
 
1 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, MERSİS’te firma yetkilileri arasında kayıtlı olmalıdır. Firma yetkilileri, e-devlet içindeki (www.turkiye.gov.tr) “Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama” üzerinden görüntülenebilmektedir.
 2. MERSİS kaydının güncellenmesi için şu bağlantıdan faydalanılabilir: (https://mersis.gtb.gov.tr)
 3. MERSİS veri tabanında firma yetkilisi olan kayıtlı kullanıcı, (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısını kullanarak, bilgilerini sisteme kaydeder.
 4. Daha sonra  (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 5. Kayıt sırasında belirtilen kullanıcı bilgileri ile MERSİS’teki firma yetkilisi bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.)
 6. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.

 
2 numaralı koşulu yerine getirmek isteyenler aşağıdaki işlemleri takip edebilir:

 1. Programdan faydalanmak isteyen kullanıcı adayı, YKTS’de firma temsilcileri arasında kayıtlı olmalıdır. Kullanıcı adayının YKTS’de kayıtlı olup olmadığı Gümrük Müşavirinden veya Gümrük Müdürlüğünden öğrenilebilir. Kullanıcı adayının YKTS’ye kaydı, çalışılan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müdürlüğü aracılığı ile yapılabilir.
 2. Öncelikle kullanıcı bilgileri (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-gumruk-mukellef-kaydi) bağlantısı ile sisteme kaydedilir.
 3. YKTS’ye nasıl kayıt yapılacağı şu bağlantıda açıklanmaktadır: http://risk.ticaret.gov.tr/data/5811f42f1a79f5345c781622/YKTS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Kilavuzu%2022%2007%202016%20V3.pdf
 4. YKTS'ye kaydedilen temsilcinin, firma sahibi/ortağı/çalışanı/temsilcisi olduğuna dair belge (imza sirküsü) Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt onaylatılır.
 5. YKTS kaydı onaylanan temsilci, (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/Account/Create) bağlantısına tıklayarak gerekli bilgileri girer.
 6. Kayıt sırasında girilen kullanıcı adayına ait bilgiler ile YKTS’deki temsilci bilgileri karşılaştırılır ve uyumlu ise “Yetkilendirme işleminiz yapılmıştır” uyarısı ekrana gelir. (Hata mesajı gelir ise ekran görüntüsünü analiz@ticaret.gov.tr adresine mail atabilirsiniz)
 7. Yetki alan kullanıcı adayının daha önceden alınmış bir BİLGE kodu var ise o BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.
 8. Yetki alan kullanıcı adayının daha önce alınmış bir BİLGE kodu yok ise (https://uygulama.gtb.gov.tr/BilgeSifreIslemleri) bağlantısından BİLGE kodu ve şifre oluşturur; oluşturduğu BİLGE kodunu ve şifresini girerek (https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP/account/login?ReturnUrl=%2fGETAPP) bağlantısından GET-APP’ı kullanabilir.

İletişim: http://analiz@ticaret.gov.tr

Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr