"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

2015 Yılının Ardından Bağlayıcı Tarife Bilgileri ( BTB) Ler

Tarih: 22.01.2016 08:13:00 - Görüntülenme: 6018

Ticaret erbabının, ithal etmeyi düşündüğü  eşyalar hakkında, hangi  Dış Ticaret önlemlerinin uygulanacağını, ne kadar vergi ödeneceğini, bilmesinde, Gümrük İdareleri ile ihtilaf yaşamamak , rakip firmalar ile aynı koşullarda rekabet edebilmek için, hele çok fonksiyonlu, bileşik ve karmaşık eşyalarda, kişiden kişiye yaşanan Yorum farklılıklarını gidermek için BTB, alması çok gereklidir.

2015 Yılında, Bölge Müdürlüklerimiz tarafından  toplam  238 adet, BTB  verilmiş bulunmaktadır. Bunlar tanzim edilirken, 57 adedi, muhtelif Üniversitelere ve 59  adedi de , Gümrük  Laboratuvar  Müdürlüklerine  sorulmuştur. Bunlardan şimdilik 10  adedi iptal edilmiş olup daha iptal edilecekler de bulunmaktadır. 2014 yılı ile mukayese edersek, 293  adet  BTB , verilmiş, bunlardan 34 tanesi iptal edilmiştir. İptal ,2013 de ise 50 adettir. Bu iptal edilenler içinde Üniversitelerden görüş alınanlar, Laboratuvar müdürlüklerine  sevk edilmişler de bulunmaktadır.

BTB  tanzimi için elbette gerektiğinde, Üniversiteden görüş veya  laboratuvar  müdürlüklerinden  tahlili şart olabilir. Ancak, kanaatimce, gerek Üniversite ve  gerekse laboratuvar  müdürlüklerine sevk edilenler, sayısal olarak çok fazla, bunlar Gümrük Müşavirlerine zaman kaybı ve firmalara ciddi mali, yük getirmekte ayrıca zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Laboratuvar  Müdürlükleri  ise işlem sayısı çokluğundan  sıkıntı yaşamaktadır. Donanımlı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün bu sıkıntıları aşmakta gayret gösterdiklerini biliyorum.

2015 yılında yanlış GTİP  verildiğini düşündüğüm birkaç tanesini  meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum.34000150053 sayılı BTB, mamul eşya olduğu halde, Laboratuvar müdürlüğüne neden gönderilmiş.

GTİP no: 8301.40.19.00.11

Tanımı: Sanayi Tipi Soğutma Sistemlerine Mahsus Kilit.

Eşya, görüldüğü üzere, üzerinde anahtar yoktur. Elbette, elektrikli, kartlı, şifreli, parmak izli kilitler de vardır. Ama bu eşya Sanayi tipi Buzdolaplarının Kapı koludur. Bana göre  Doğru, GTİP ‘i , 8302.49.00.00.00. dir.TR:3300015003 Sayılı BTB

GTİP no: 9405.60.80.10

Tanımı :  IŞIKLI TABELA; Kapı zili düğmesi otel odasının dışında kurulmuştur. Rahatsız etmeyin, odamı temizleyin ve mini bar durum bilgisini içerir. İçerden düğme ile kontrol edilir. Oda içinden seçim yapılır, oda dışında, seçilen uyarı ışıkları yanar.Eşyanın tanımına ilave edilecek oda numarası ve zil de bulunmaktadır.  Bence, verilen Tarife yanlıştır. Eşya, otel odaları için dijital endikatör, gösterge tablosudur. Otel kapılarına takılan talimat kartonu, yerine kullanılmaktadır. Aydınlatma ile alakası yoktur. GTİP’ ,8531.20.40.00.11 uygundur.BTB. TR:330000150005

GTİP: 9503.00.75.00.00

Tanım : Radyo Frekansı (2,4 GHz) kontrollü mikro işlemci sayesinde uzaktan kumanda edilebilir. Dış aksamı, pervaneleri ve uzaktan kumandası plastikten mamuldür. Dört pervaneli, 31,5 cm. genişliğinde, 7,5 cm. yüksekliğinde gücünü şarj edebilen Li- Poly bataryadan alır. Gövdesinin altında bulunan kamera ile kumanda kontrollü fotoğraf ve video çekimi yapabilir. Wi-Fi bağlantısı ile canlı görüntü alınabilir. Ürün kutusu içinde uzaktan kumanda, multikopter, USB şarj kablosu, tornavida, 4 yedek pervane, SD kart ve okuyucusu mevcuttur.

Bu eşya, yeni ve komplike bir eşya olup, Oyuncakla alakası yoktur. Bu eşyaya DRONE deniliyor.10 Kasım 2015 tarihli, 29537 sayılı RG. de yayınlanan, Gümrük Genel Tebliği , Seri No: 22 de, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin  55. Dönem kararları ile bu eşya, 8525.80 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılmıştır.BTB No: 340000150058

GTİP    : 8472.90.70.90.12 Tanımı :Bir adet delgeç, bir adet tel zımba makinesi, bir adet zımba teli sökücüsü, bir kutu zımba telinden müteşekkil, perakende satışa hazır hale getirilmiş, bürolarda, okullarda, iş yerlerinde vb. kullanılan set halindeki eşya. Bu eşya için, Bakanlığımızın 2011/40 sayılı genelgesi uygulanarak; Delgeç ve zımba makinesi, 8472.90.70.90.12 , Zımba teli; 8305.20.00.10.00, ve  Zımba sökücüsü ise, 8205.59.80.00.19 olarak düşünülmüş. Bu eşyanın mümeyyiz vasfı, 84.72 dir. Tamam, Yanlış bulduğum,şey  setin parçalanmasıdır. Bakanlığımızın 2011/40 sayılı genelgesinin  bu eşyaya  uygulanmasınadır.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesin de,Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallara göre, 3/ b  kuralını incelediğimiz de, unsurlarından bir tanesi, PERAKENDE  SATILACAK  HALE  GETİRİLMİŞ  TAKIM  HALİNDE  BULUNAN  EŞYALAR  dır.

Bunu incelediğimiz de;

İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen, en az iki farklı parçadan mamul eşya,

Özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler veya parçalardan mamul eşya.

Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satış için uygun biçimde düzenlenmiş eşya.

Resimdeki eşya tam bu tanımlara uymaktadır. Yani özel bir gereksinmeyi karşılamakta, bir ihtiyaca cevap vermekte, ticari teamüllere uygun, yeniden paketlemeye gerek kalmadan, set olarak gelmektedir.

Setin içerisindeki, zımba teli sökücüsünde. Vergi ve KDV oranı aynı, fakat , kilosuna 20. dolar gözetim ve %25 ilave Gümrük Vergisi  olduğundan, genelgenin uygulandığı kanaatine varılmıştır. Ancak, seti oluşturan eşyalardan zımba teli sökücüsünün , setin önemli bir unsuru olmadığından, dış ticaret önlemlerinden kaçmak için setin oluşturulduğu düşüncesine katılmıyorum.TR.340000150079

GTİP : 9405.40.39.00.00

Tanım : Özellikle kampçılıkta kullanılan elektrik enerjisi ve solar panel sayesinde, Güneş enerjisiyle şarj edebilen, akülü, LED ışıklı, el feneri ile ( Bu el feneri soketine takıldığında aydınlatma yapabilen) . üç adet LED lamba ve solar panelden oluşan aydınlatma sistemi.

VERİLEN  TARİFE  ÇOK  DOĞRUDUR.

Perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyalarda, seti oluşturan eşyaların, kıymeti, hacimleri, miktarları, yapıldığı maddeler ve eşyaların KULLANIMINDAKİ, önem ve durumları dikkate alınmaktadır. Bu seti oluşturan, eşyaların Tarife Pozisyonlarına bakıldığında, Akü, 85.07, Solar panel, 85.41, LED ampuller, 85.43, kablolar, 85.44 Tarife Pozisyonlarına girmektedir. Ancak eşyanın KULLANIM  YERİ  AYDINLATMA  olduğu ve plastik madde ağırlıklı olduğundan. 9405.40.39.00.00 Pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Bayram DOĞAN

Gümrük Müşaviri


Son Yüklenen Diğer Haberler