"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hakkında

Tarih: 28.09.2020 18:10:00 - Görüntülenme: 1315

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün “2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıya istinaden; 2021 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ne ilişkin olarak yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere önerilerinizi 02.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar info@igmd.org.tr adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

Haber Dökümanları

Son Yüklenen Diğer Haberler