"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

22 Mayıs 2020 Tarihli ve 31134 Sayılı Resmi Gazete

Tarih: 22.05.2020 12:00:00 - Görüntülenme: 230

22 Mayıs 2020 Tarihli ve 31134 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 GTİP hariç), 55.10 (5510.20 GTİP hariç) ve 55.11 GTİP altında kayıtlı sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği) ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Tebliğde yer alan tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

Endonezya menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 GTİP hariç), 55.10 (5510.20 GTİP hariç) ve 55.11 GTİP altında sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği) ithalatında yürütülen damping soruşturmasının sonucunda PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.


Son Yüklenen Diğer Haberler