"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

ASGARİ ÜCRET

Tarih: 27.06.2014 14:03:00 - Görüntülenme: 26338

2014 yılı için Gümrük Ve Ticaret Bakanlığımız tarafından düzenlenen 2013/57 ve 2013/58 sayılı genelgelerle yayımlanan “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücretleri” Sadece İGMD üyeleri şirketlerinde 60.000 civarında çalışan olduğu büyük bir istihdam oluşturduğu dikkate alınmamıştır. 

Makul, ölçülebilir sürdürülebilir ve risk analizleri kriterlerine göre hazırlanan asgari ücret 20 sayfada özetlenen tarifeleri hazırlık çalışmamızda; Döviz kurlarındaki yüksek artışlar bu gün itibarıyla 2013 yılına göre yaklaşık %27 artış olmuştur.

- Akaryakıt Verileri

- TEFE – TÜFE 

- Kurye Maliyeti 

- Avukatlık ve Noter Ücretlerindeki Artışlar,

- Mali Müşavirlik Ücretlerindeki artışlar, 

- DTS, TSE, Tareks, Tarım Ölçü ayarlardaki hizmetler,Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Riskleri, Hukuki ve Mali Sorumlulukları ile GK’nın 234,235,236,237 ve 238 maddeler ile Kaçakçılık kanunu Ticaret ve Borçlar kanunundan gelen sorumluluklarımız,- Özellikle %85 civarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimli nitelikli Eleman İstihdamı,

- Çalışa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Belirlediği yaklaşık %12 lik yıllık asgari ücret artışı,STK lar yıllık enflasyon nispetindeki bir artışın kendilerince makul karşılanacağı şeklinde görüşleri dikkate alınarak 2014 yılı yeniden değerleme oranı olan 3,93lük artışın artık kesinlikle bir kriter olamayacağı ve bu oranın ekonomik kriterlerden çok uzak olduğu için kabul edilemeyeceği,En önemlisi iş sahiplerinin gümrük müşavirleri ile çalışma zorunluluğu olmadığı halde işlemlerin %90 gümrük müşavirleri tarafından yapıldığı,Bundaki en önemli etkenlerin başında daha düşük maliyet avantajının sağlandığı, İşlemlerin hızlandığı, kamunun iş yükünün alındığı, Cezai, mali ve hukuki sorumlulukları olan Gümrük Müşavirlerinin risklerini azatlığını bilerek tercih ettikleri bilinmektedir. . Asgari ücretlerin olması gereken noktaya getirilmemesi halinde; Gümrük Müşavirlik hizmet kalitesinin düşeceği, . Mesleki tarafsızlığımız sorgulanacak ve bunun da kamu güvenliğine ciddi tehditler oluşturacağı, Kayıt dışılığa ve usulsüzlüklere davetiye çıkartacağı,. Mesleki barış ve iş barış bozulacak, tekelleşme körüklenecek, mesleğimizin toplam kalitesini düşüreceği ifade edilmiştir. Enflasyonun üzerine 2 puan refah payı eklenerek beş dernek tarafından hazırlanan ve onaya sunulan asgari ücret teklifimiz bakanlığımıza sunulmuş olmasına ve detaylı izah edilmesine karşın hiçbir istişare yapılmaksızın gümrük kanununa aykırı olarak genelge ile resen ücretlerin düzenlenmesi gerçekten telafisi zor sonuçlara yol açacağını, bu sorunun önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilmesini takdirlerinize sunuyorum.Bu duygu ve düşüncelerle gümrük camiamızın 26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNÜ şahsım ve Gümrük Müşavirleri adına yürekten kutluyorum.Turhan GÜNDÜZ

İGMD Başkanı/ Gümrük Müşaviri Dergisi 44. Sayısından (Ocak 2014) Alınmıştır.


Son Yüklenen Diğer Haberler