"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

ASIL VE SURET

Tarih: 2.05.2013 13:12:00 - Görüntülenme: 13739

Yaratıcı insanı yaratırken ona eşya ismini öğretmiş ve asıl olanla sureti göstermiş ki kıymetli olanın asıl olduğunu suretin yalnız sahte olduğunu idrak edebilsin. Nimet olarak aklı vermiş. Her şeyi çift yaratmış ve imtihanı başlatmış. Doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü güzel ile çirkini bir arada sunmuş insanoğluna. Ona kalp vermiş ki aklına yoldaş olsun.Ömür vermiş kendisine de bir son verildiğini bilsin.Umudu vermiş ki karamsar olmasın.Nesil vermiş ki gayrete gelsin ve uyarmış insanoğlunu yarattığım her şey bir düzen içindedir sakın bozma eğer  bozgunculuk yaparsan bunu sana çeviririm yaptığına pişman olursun. Günümüzde hep daha çok kazanayım diyerek gıda maddelerinin üzerinde yapılan genetik çalışmalarla kaynakları kıt olduğunu öne sürerek doğal olanı bozmaya başlayan gelişmiş ülke ekonomileri, kendi ürünlerinin satışını yoğun reklam bombardımanıyla tüketiciye ulaşmasını sağlamış ve hatta bunun için gayri ahlaki yöntemleri kullanmakta tereddüt etmemiştir. Güçlü sermaye yapısıyla kendi ürünlerini en ücra yerlere kadar ulaştırmış ve piyasada doğal ürünlerin satışına da müdahale ederek tüketicinin bu ürünlere ulaşmasını engellemiştir(Gıda standartlarını sağlamak için gerekli sermaye küçük üreticilerde yoktur). Kendi ürettiği maddelerin daha sağlıklı olduğunu öne sürerek tüketiciyi aldatmaktan da geri durmamıştır. Gıda maddelerinin yapısına kattığı katkı maddeleriyle raf ömrünü uzattığı gıdaları adeta saatli bir bomba haline getirmiştir. Bu gıdaları alan ve tüketen tüketiciler için bedenlerine aldıkları bu gıdalar kansere davetiye çıkarmaktadır. Gıdalara yapılan bu müdahale yarardan çok zarar getirmektedir. Obezite gelişmiş ekonomiler için büyük problemdir. Sağlık harcamaları her yıl katlanarak artmaktadır. Sadece kanserle mücadele için ülkelerin harcadığı paralar yüz milyarlarca doları bulmaktadır. Denizlerin kirletilmesi ekosistemi etkileyerek avlanan deniz canlılarının sayılarını belirgin oranlarda düşürmesi nedeniyle kültür balıkçılığına kayma olmuş fakat burada yetiştirilen balıklarda kullanılan yem ve diğer unsurlarda balıkların tüketilmesinde ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetiği değiştirilerek ekilen bitkilerin yetişmesi için her yıl kullanılan tarım ilaçlarının miktarı diğer doğal bitkilere oranla neredeyse on kat fazladır. Verimi arttırmak için toprağa atılan kimyasallar toprağın kalitesini düşürmektedir. Hayvan yemi olarak kullanılan yemlerin pek çoğunda hayvan leşleri kullanılmakta ve bunların hayvanların doğal beslenmesini bozmasıyla hastalıklı etler besin zinciri vasıtasıyla insana ulaşmaktadır. Sadece deli dana hastalığı sebebiyle Avrupa da milyonlarca hayvan itlaf edilmiştir. Tüketicinin doğal ürünlere olan talebi bu ürünlerin fiyatını büyük oranda arttırmıştır. Kendi toprağını kirleten zengin ülke ekonomileri toprağını kiraladıkları fakir ülkelerde bu ürünleri üretmekte bu ülkelerin insanlarının toprağını elinden alan otorite zenginleşirken insanlarını açlığa terk etmektedir. Zengin ülkelerin vicdanları susturmak için yaptıkları sembolik yardımlarda soruna çare olmamaktadır. Uçurum giderek büyümektedir. Ey Adem! Sende bir gün öleceksin bu hırs niye. Rahat bir yaşam sürmek istiyorsun madem asıl dururken suretlerle işin ne. Sabri CANGümrük Müşaviri                


Son Yüklenen Diğer Haberler