"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Değişime Birlikte Hazırlanmalıyız

Tarih: 9.09.2013 16:02:00 - Görüntülenme: 404

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olarak bizlerde bu gelişmeleri yakından takip etmek ve bu süreçlerin içerisinde yer almak içinAr-Ge ve İnovasyon Çalışma Komitesini kurduk. Bu komitemiz çalışmalarına başlamış ve yol haritasını belirlemek üzere ilk iki toplantısını gerçekleştirmiştir.Dernek Yönetimi olarak sadece gümrüklerin değil mesleğimizin de ciddi anlamda inovatif çalışmalara ihtiyacı bulunduğunu da kabul ederek bu çalışmalarımızın bundan sonra sadece bu yılın özelinde değil SÜREKLİ olarak yapılması kararlılığı ile mesleğimizin geleceğini birlikte şekillendireceğimize inanmaktayız.Bilindiği üzere son dönemde Tedarik zincirinin güvenliği, ticaretin kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaret ile etkin mücadele edilmesini düzenleyen gümrük prosedürleri ve eşyaların dolaşımı ile ilgili bir çok yenilik meslek erbabı olarak yaşamımıza girdi ve sürekli olarak da girmeye devam ediyor. Elektronik ön bildirim, ortak transit sistemi ve son olarak da yetkilendirilmiş yükümlü sistemi gibi bizlerin iş akışlarını ve mesleğimizi doğrudan ilgilendiren sistemsel değişiklikler Gümrük Müşavirleri olarak bizlerin bu süreci doğru okumasını, çok iyi anlamasını ve buna hazır olmamızı mecbur kılmaktadır. Bilmemiz gereken tüm bu değişim sürecinin nereden kaynaklandığı ve nihai hedefinin ne olduğudur. Bu konuları doğru bir algı ile yakalayabildiğimiz takdirde mesleğimiz için gereken hazırlıkları yapabilir Gümrük Müşavirleri olarak geleceğe daha hazırlıklı olabiliriz.Aslında yukarıda bahsettiğimiz tüm sistemlerin 2005 yılında DGÖ tarafından kabul edilen SAFE Çerçeve Standartları çerçevesinde gerçekleşen ve tüm üye ülkelerin katıldığı ve uygulamaya koyduğu sistemler olduğunu bilmemiz gerekir. Bu sistemsel değişikliklere Ülkemiz de dünya üzerinde bulunan diğer tüm ülkeler gibi iştirak etmekte ve global entegrasyonun bir parçası olmak adına üzerine düşenleri yapmaktadır. Farklı ülkelerin gümrük idarelerinin birbirleri ile koordineli çalışmasını ve bu sayede güvenli ve kusursuz bir tedarik zinciri ve mal hareketi hedefleyen bu yapının diğer bir ayağı da gümrük idaresi ile ticari aktörler arasındaki sistemsel güvenlik standartları çerçevesindeki entegrasyon olarak görülmektedir. Gümrük Müşavirleri olarak mesleki geleceğimizin bu durumda hangi koşullar altında gerçekleşeceği konusunda ARGE ve İnovasyon çalışmalarının Derneğimiz tarafından başlatılarak stratejik kararların buna göre alınması ve uygulanması mesleğimiz açısından hayati önem arz etmektedir.

Değişimi doğru okumak ve mesleğimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için bütün meslektaşlarımın Arge ve İnovasyon çalışmalarımıza aktif katkılarınızı bekliyoruz. Üniversitelerin mesleğimizle doğrudan ilgili bölümleri ile beraber çalışarak daha iyi neticeler alacağımıza, geleceğe güvenle bakacağımıza ve etkin bir meslek örgütü olarak inovatif çalışmalar ile mesleğimizi hep birlikte geleceğe en iyi şekilde birlikte hazırlayacağımıza yürekten inanıyorum. Saygılarımla,Turhan GÜNDÜZ

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı


Son Yüklenen Diğer Haberler