"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

En İyilerden Öğrenme Yarışı ??BENCHMARKING?? Kıyaslama

Tarih: 17.09.2013 11:15:00 - Görüntülenme: 1995

Günümüzde de şirketler arasındaki tanımını şu şekilde yapabiliriz. ”Şirketinizden daha başarılı olan bir şirketi kendinizle kıyaslayarak ve bu kıyaslama sonucunda o şirketin size göre daha başarılı olduğu noktaları örnek alarak onlardan daha başarılı olabilmek için gerçekleştirdiğiniz faaliyetler zinciridir.”Benchmarking seçilen konuda “en iyi” olabilmek için kendi ürünlerini, hizmetlerini ve uygulamalarını, rakipleri ya da endüstrinin önde gelen diğer şirketleri ile beraber değerlendirerek gelişme sürecidir.Benchmarking iş dünyasında rekabet avantajı sağlar. Benchmarking şirket içi aktiviteleri, prosesleri veya metodları diğer firmalarla karşılaştıran sürekli bir ölçümdür. Kıyaslama uygulaması iki şirketin işlem ve yöntemlerine ilişkin bilgileri paylaşma konusunda önceden anlaşmış olmalarını içerir. Her iki şirkette bilgi değişiminden bazı kazançlar bekler. İyi bir kıyaslama çalışması yapısında şu özelliklere sahip olunmalıdır,aktif ve sürekli değişim ve gelişim odaklı olmalıdır,atılımcı ve olumlu bir yaklaşımla yürütülmelidir, değişim için en geçerli kanıt olmalıdır,yeni fikir ve görüşlere açık olmalıdır, uygulamalara yönelik olmalıdır,yalnızca en iyi uygulamalara dönük olmalıdır, başkalarından önce, kendi üstünlüklerini bilmeyi gerektirmelidir.Liderlik pozisyonuna odaklanabilmelidir,taraflar arasında karşılıklı kazanca dayanmalıdır,temel ilkeleri ölçülebilir nitelikte olmalıdır,ilk hedefi ilerlemektir, kararlı ve disiplinli olmayı gerektirmelidir,üst yönetimin desteğine dayanmalıdır.Benchmarking’in avantajları; Hedeflerde dışa bakma şirket içindeki olası değişime karşı dirençleri kırar. Kararlar somut verilere ve değerlere dayanır. En iyi uygulamaların öğrenilmesi verimlilik artışı ve teknolojik sıçrama dolayısıyla rekabette avantaj sağlar. En iyi uygulamaların şirkete kazandırılmasını sağlar. Çalışanların motivasyon ve verimliliğini yükseltir. Yeni ve yararlı profesyonel ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunur. Yeni teknolojik gelişmelerin şirkette uygulanmasını sağlar.Gümrük Birliği'nin gündeme gelmiş olması, dışa açılma ve rekabet edebilme gücünü arttırmada kullanılan, batıda neredeyse her işletmenin uyguladığı yöntemin Türkiye'de de tanınmasına yol açmıştır. Küreselleşmenin önem kazanmasıyla Türk işletmeleri de uluslararası pazarlara girebilmek ve iç pazarda paylarını kaybetmemek için harekete geçmişlerdir. Bundan birkaç yıl öncesine dek "kalite" üzerine bu denli eğilmeyen Türk işletmeleri de artık "kalite"nin üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir kavram olduğunu kavramışlardır. Türk işletmelerinin uluslararası alanlarda üst üste aldıkları kalite ödülleri, Türkiye'de kalite kavramına verilen önemin giderek arttığına ilişkin önemli bir göstergedir.Değişen yönetim anlayışı, Benchmarking' in işletmeler tarafından ilgi görmesine yol açmaktadır. Yönetsel araç hakkında eğitimler verilmeye, uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.Türkiye’de ‘’Bencmarkıng’’ Örneklerinden Bazıları...Sabancı Holding bünyesindeki işletmeler; Beksa, Brisa, Dusa, Kordsa ve Olmuksa tarafından benchmarking çalışmalarına sistematik bir yapı kazandırmak amacıyla 1997’ de kurulan “BENCHSA” adlı bir çalışma grubu, benchmarking’ i bir süreç olarak ele almakta, sürekli iyileştirmenin üzerinde önemle durmaktadır.Eczacıbaşı Topluluğu’nun en yoğun olarak üzerinde durduğu kıyaslama çalışmaları, pazarlama ve satış kıyaslama çalışmalarıdır.Olivium Outlet Center, hedef kitlesine yalnız alışveriş ortamı sunmanın yanı sıra, hoşça vakit geçirebilmelerini de sağlamak istiyordu. Yönetim bu amaca yönelik olarak araştırmalara başladı ve yurtdışında bazı alışveriş merkezlerinin de uyguladığı “Çarşamba Etkinlikleri”ni hayata geçirdi. İngilizce’de adı “Wednesday Duties” diye geçen uygulama yurtdışından benchmark alınarak Olivium hedef kitlesine uygun olarak geliştirildi. Her Çarşamba günü bölge halkının en sevdiği ünlü Türk yıldızları Olivium’a davet edildi ve hedef kitleyle buluşturuldu.Doygun Gıda, ürün gamında yer alan “Hayati Ekmek”i benchmark çalışmaları sonucunda geliştirdi. “Hayati Ekmek”, Hollanda ve Almanya’da “Vitaal Brood Pro-fit” adı altında uzun süredir satılan bir ekmek türüydü. Doygun Gıda, ürününü daha da geliştirmek için Türk damak tadını da gözeterek tek bir şirketi benchmark almak yerine Avrupa ekmek pazarındaki tüm markalarla kendini kıyaslama yoluna gitti. Çalışmalar sonucu hem beta glukan içeriği yüksek, hem de lezzeti Türk damak tadına uygun formülü buldu ve ürünü pazara sundu.Bosch, bu anlamda örnek bir uygulamayı 2005 yılında özel bir banka ile satın alma faaliyetlerinde “elektronik ihale” konusunda gerçekleştirdi. Benchmark alınan bankanın konuyla ilgili bir yazılım kullandığı ve çok yüksek verim aldığı öğrenildi. Bosch’un benchmark ekibi bankaya yaptıkları ziyaretlerde satın alma faaliyetlerinde elektronik ihale sürecini, kullanılan yazılımı ve yöntemi uygulamalı olarak banka yetkililerinden dinlediler. Bu çalışma sonucunda, Bosch ilk elektronik ihalelerini, fiyat katalogu basımı için matbaa seçiminde gerçekleştirdi. Uygulamanın sonucunda zaman ve maliyetten beklentilerinin üzerinde tasarruf elde ettiler. Sistem daha sonra personel taşımacılığı ve kargo şirketi seçimi için de uygulandı. Bosch elektronik ihale yöntemiyle çalışmaya başladıktan sonra, fiyat indiriminin rekabet ortamında yarışa döndüğünü ve adeta otomatiğe bağlandığını gördü.Örneğin 1 saatlik bir zaman içinde elektronik ortamda 7 farklı şirketten toplam 50 adet fiyat teklifi aldılar. Oysa bu aynı sürede klasik ihale ya da pazarlık görüşmeleri ile ulaşılması imkânsız bir rakamdı. "AKILLI İNSAN AKLINI KULLANIR, DAHA AKILLI İNSAN BAŞKALARININ AKLINI DA KULLANIR’’

BERNARD SHAW

 


Son Yüklenen Diğer Haberler