"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Genel Kurulumuz Hayırlı Olsun,

Tarih: 8.04.2013 09:49:00 - Görüntülenme: 426

Değerli Meslektaşlarım,İki yıllık süre için siz meslektaşlarımızı temsil etme yetkisini 26 Haziran 2011 tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul’da bana ve ekip arkadaşlarıma verdiniz. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin yönetimini üstlendiğimiz 20 aylık süre boyunca görevimizi layıkıyla yerine getirmek için ben ve ekip arkadaşlarım titizlikle ve yoğun bir şekilde çalıştık. Güveniniz ve destekleriniz için hepinize bir kez daha şahsım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim.Yirmi aydır mesleğimizi ve sizleri onurla, gururla temsil etmekteyiz. Hatırlayacağınız üzere eski yönetim yetkisiz olarak dört ay görev süresini uzatmış ve Şubat 2011 tarihinde yapılması gereken genel kurulu Haziran 2011’de yapmıştı. İki yıllık görev süremizin dolmasını beklemeden, seçimleri olması gerektiği gibi Şubat 2013’de yapacağımız sözünü Haziran seçimlerinde vermiştim.02.03.2013 tarihinde hep birlikte genel kurulumuzu mesleğimizin saygınlığına yakışır bir şekilde, birlik beraberlik içersinde mesleğimizin geleceğine sahip çıkacağımızdan hiç kuşkum yok.Sevgili meslektaşlarım, sizlere yönetim anlayışımızı şu güzel hikâye ile anlatmak isterim.Ülkenin birinde her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını her yıl aynı çiftçi kazanırmış. Çiftçiye bu işin sırrını sormuşlar. Çiftçi de: “Benim başarımın sırrı, kendi buğday tohumlarımı komşularımla paylaşmakta yatıyor.” demiş.Çiftçinin elindeki kaliteli tohumları rakiplerini ile paylaşmasına hiç kimse bir anlam verememiş. Çiftçiye neden paylaştığını sormuşlar. O da; “Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle, komşularımın kötü buğday yetiştirmesi demek, benim ürünümün kalitesinin de düşük olması demektir. Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek istiyorsam, komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor.” der.Biz de yönetimimiz boyunca tıpkı o çiftçi gibi herkesle paylaşımcı olmaya çalıştık. Paylaştık çünkü mesleğimizin geleceği, saygınlığı kişisel çekişmelerimizden çok daha önemli. Hangi görüşten olursa olsun herkesi kucaklayıp, mesleğimizin ortak gücünü ortaya çıkarmaya çalıştık. Çalışmalarımızda bütün üyelerimizin en geniş katılımla katkısını almaya çalıştık. Çalışmalarımıza büyük özverilerle katkı veren ve çabalarımızın sonuç almasında emeği olan bütün meslektaşlarımıza en derin şükranlarımızı sunuyoruz.Aynı katkının seçimden çıkacak yeni yönetime de verilmesini bekliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda şeffaflık temel prensibimiz olmuştur. Bütün çalışmalar üyelerimizin gözü önünde cereyan etmiştir.Mesleğimiz adına attığımız her adımı anında gerek web sayfamızda gerekse mail ortamında sizlerle paylaştık. Hatta daha fazla kitlelere ulaşmak adına her ay dijital dergi yayınladık. Bu süre içinde her türlü imkân seferber edilerek İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği dolayısıyla mesleğimiz en iyi şekilde temsil edilmeye çalışılmıştır. Çalışmalarımızın değerlendirmesini meslektaşlarımızın sağduyusuna ve takdirine bırakıyoruz.Yönetim olarak son görevimiz seçimlerin demokratik bir şölen içerisinde geçmesinin zeminini hazırlamaktır. İnancımız odur ki, Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi İstanbul Gümrük Müşavirliği camiasını en iyi şekilde temsil edecek yeni yönetimi belirleyecektir.Bütün üyelerimize düşen öncelikli görev mutlaka genel kurula katılarak mesleğe ve geleceğine sahip çıkmak olmalıdır. Genel Kurulun görev verdiği yönetim ve ekibe destek olmak ve başarılı olmaları için çaba sarf etmek olmalıdır. Unutmayalım ki, seçilen yönetimlerin başarısı üyelerinin toplam gücünün katkıları, iyi yapılan işlerde takdirleri eksik yapılan işlerde ise uyarı ve sorguları ile mümkündür. Sonuçta başarı Gümrük Müşavirliğimizin geleceğini ve haklarını koruyacaktır.Dünya Gümrük Örgütünce geliştirilen ve 2005 yılından itibaren 47 ülkede uygulamaya konulan tedarik zinciri güvenliği ile basitleştirilmiş ve kolaylaştırılmış gümrük prosedürleri kapsamında 10 ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Yetkilendirilmiş Yükümlü sistemi, Ortak Transit mevzuatı ve bun un gibi yapılan bir çok değişimlerin önümüzdeki dönemde mesleğimize çok ciddi yansımaları olacaktır.Bir Afrika Atasözü derki; “Her sabah Afrika'da bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa öldürülecektir. Her sabah Afrika'da bir aslan uyanır. En hızlı ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır. Aslan veya ceylan olmanız fark etmez. Güneş doğduğunda koşmaya başlasanız iyi olur.” İster aslan olalım ister ceylan; mesleğimizin geleceği ile ilgili karamsar tablolarla kendimizi meşgul etmek yerine güneş doğduğunda hızla koşmalıyız. Gümrük Müşavirleri olarak mesleğimize sahip çıkmalıyız. Daha fazla birlik beraberlik içinde olmalıyız. Hızlı koşabilecek, tarlasındaki iyi tohumları herkesle paylaşabilecek bir yönetimi göreve getirmeliyiz.Mesleğimizin toplam gücünü ortaya koyduğumuzda hedeflerimize ulaşacağımıza ve başarılı olacağımıza mutlaka inanmalıyız. Onurumuzla, samimiyetle ve büyük bir heyecanla mesleğimizi temsil etmeye ve mesleki sorunlarımızı çözmeye çalıştık. İstediğimiz halde yapamadığımız veya eksik yaptığımız işler de olmuştur.Şimdi sıra mesleğimizin gerçek sahibi genel kurulumuzdadır. Dernek Genel Kurulumuzun hayırlı olmasın diliyor; sandıktan çıkacak yeni yönetimin arkasında olmanın, yapılacak çalışmalara katkı vermenin, eksik ve hatalı işler bakımından sorgulayıcı ve uyarıcı olmanın her üyemizin en temel görevi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Seçimli Olağan Genel Kurulumuzun mesleğimize, Gümrük camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,Turhan GÜNDÜZ

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı


Son Yüklenen Diğer Haberler