"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

İş Dünyasının Gözünden Gümrük Müşavirliği

Tarih: 8.04.2013 10:09:00 - Görüntülenme: 27249

1- İş dünyası Gümrük Müşavirini nasıl algılıyor?İş dünyası, gümrük müşavirini öncelikle bir çözüm ortağı olarak algılamaktadır. Ülkemizde dış ticaret mevzuatının oldukça sık değişmesi ve dış ticaret işlemlerinde uygulanacak mevzuatın çeşitliliği ve mükellefiyetliklerin de yaygınlığı karşısında, gümrük işlemlerinin hukuki platformda, sorunsuz ve zamanında realize edilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu durumda, iş dünyası da doğal olarak, dış ticaret işlemlerinde kendilerine rehberlik yapabilecek, gümrük operasyonlarını sorunsuz ve zamanında çözebilecek partnerler aramaktadırlar. Yasalar önünde sorumluluğun müteselsil olduğu da dikkate alındığında bu ortaklığın anlam ve önemi daha net ortaya çıkmaktadır.2- İş dünyası ile Gümrük Müşaviri arasında yaşanan en büyük sorun nedir?İş dünyası ile gümrük müşavirleri arasında yaşanan en önemli sorunun maliyetlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Talep edilen kaliteli, güvenli ve süratli hizmetin gerektirdiği nitelikli personel, güçlü teknik altyapı ve yaygın organizasyon şeması hizmetin maliyetlerini doğal olarak yükseltmekte, iş dünyasının maliyet odaklı yaklaşımları da bu konuda yaşanan sıkıntıları tetiklemektedir. 3- Gümrük Müşavirleri neden kendilerini iş dünyasına doğru anlatamıyorlar?Gümrük Müşavirlerinin kendilerini iş dünyasına istenilen düzeyde anlatamamaları konusunda, mesleki örgütlenmelerinde ideal yapıya henüz kavuşamamalarını belirtmek yanlış olmayacaktır. Meslek Odası olarak örgütlenme girişimlerinin henüz sonuçlanmamış olması ve mevcut dernek statüsündeki örgütlenmenin, meslek mensuplarını ortak hedefler doğrultusunda organize edememesi ve yeterli bir şekilde mesleki denetimin yapılamıyor olması nedenleriyle iç sorunların halline yönelik bir yaklaşım sergilenmekte bu durum da sektörün kendini yeterince ifadesinde sıkıntılara neden olmaktadır.4- Ne zaman, hangi olayla iki gurup arasında iletişim sorunları yaşanmaya başlandı?İki grup arasındaki iletişim sorununun, 2 nci soruya verilen karşılıkta da ifade edildiği üzere maliyetlerden kaynaklandığı, bu duruma da önce ABD’de başlayan daha sora AB ülkelerine de yansıyan ve doğal olarak ülkemizde de etkisi hissedilen mali kriz konjöktürünün neden olduğu değerlendirilmektedir.5- Bu iletişim sorununun çözüm yolları nelerdir?Dış Ticaret Sektörünü genel olarak değerlendirildiğinde, ayrılmaz bir bütün oluşturan ve hedeflenen nihai amacın gerçekleştirilmesinde varlıkları, destekleri ve katkıları olmaz ise olmaz olan bu iki grubun, birbirlerinin varlığını tanıyarak, bu varlığa gereken saygı ve özeni göstererek, sorunlarını ifade etmesine olanak sağlayarak ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak da ortak enerji harcayarak yaşanan ve/veya yaşanacak sıkıntıları bertaraf edebilecekleri düşünülmektedir.6- İş dünyasının nasıl Gümrük Müşavirlerine ihtiyacı var?İş dünyasının, öncelikle mesleki yeterlilikleri gelişmiş, yürütülen işin sağlıklı ve suratlı sonuçlandırılmasına odaklı teknik alt yapıları kuvvetli, mesleki tecrübeleri olgunlaşmış, bilgili ve donanımlı personel yapısına sahip, hukuki platformdan ayrılmadan işlemleri realize eden, mesleğinin önem ve değerinin bilincinde, gelişmeleri yakından takip eden, bu gelişmeleri sektörün genel menfaatleri doğrultusunda yönlendirme yeteneğine sahip ve sektörel gelişmelere anında tepki verebilecek reaksiyon kabiliyeti gelişmiş, kurumsal çözüm ortağı Gümrük Müşavirlerine ihtiyacı vardır.7- Gümrük Müşavirlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?Gümrük Müşavirlerinin sahip olması gerekli özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; 

- Doğruluk, 

- Dürüstlük, 

- Uzmanlık, 

- Güvenirlilik, 

- Bağlılık,

- Açıklık,


Son Yüklenen Diğer Haberler