"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Mademki biliyorsun, niye öğretmiyorsun!?

Tarih: 28.11.2013 10:08:00 - Görüntülenme: 420

Mesleki deneyim ve bilgisi bu kadar çok olan biz gümrük müşavirlerinin bu misyon ile hareket etmesi için artık zaman geldi de geçiyor bile.İGMD Akademi fikrinin yönetimimizde olgunlaşmasının temelinde; ortak akıl gücünü oluşturmak için bilginin yaygınlaşması, çoğalması ve araştırmalarla, incelemelerle gelişmesi yer almaktaydı. İGMD Akademi projesi üzerinde uzun süre çalıştık. Başka kurumların akademilerini incelediğimizde;1-) Gerek özel sektörün gerekse STK ların akademiler kurduğu, bu akademilerin büyük bölümünün başarılı olduğu, 

2-) Akademilerin sektörleri için yetişmiş insan gücü oluşturduğu, 

3-) Eğitimleri, mesleki deneyimleri olan kişilerle akademisyenler birlikte vermekteler. Böylelikle saha bilgileri akademik bilgilere dönüştürülmekte ve o sektördeki gelişmeler, bilgiler akademik literatüre geçtiği,4-) Meslekte iyileştirmelere ve verimliliğe önemli katkılar sağladığı, 

5-) Mesleki ve sosyal gelişimi artırdığı için meslek algısını yükselttiği, dikkatimizi çekti.Bizde bu öğrendiklerimizden yola çıkarak akademik camia ile iletişime geçtik ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Çok yakın zamanda eğitim programları ile hem meslektaşlarımıza, hem dış ticaret camiasına hem de gelecekte bu alanda çalışmak isteyen genç arkadaşlarımıza sürekli eğitim merkezinde hizmet vermeye başlayacağız. Değerli meslektaşlarım; Dikkatinizi burada özellikle ‘Saha Bilgilerimizin Akademik Bilgilere Dönüştürülmesi, Akademik Literatürde Yer Alması’na çekmek istiyorum. Her zaman övünerek bahsettiğimiz 104 yıllık tarihimizin en büyük eksikliği, mesleğimiz ile ilgili akademik çalışmaların yeterli düzeyde bütünleştirilmiş olmaması. Bu sorun sadece gümrük müşavirlerinin sorunu değil, aynı zamanda tüm gümrük camiasının ortak sorunu olduğunu düşünüyorum. Akademik çalışmalarda yer almamak demek, bilginin doğru kanallara yönlendirilememesi, paylaşılamaması, hayata geçirilememesi anlamına gelmekte.Bizim, iş dünyasının hatta gümrük camiasının en çok şikâyetçi olduğu konuların başında kanun ve mevzuatlar hazırlanırken: sahanın ihtiyaçlarının iyi analiz edilmemesi, geleceği doğru öngörerek süreci doğru planlamaya yönelik yapılmaması, kanun ve mevzuatlar hayata geçtikten sonra karşımıza çıkan sorunları tespit edip ikincil düzenlemelere gidilmesi yer almaktadır. ‘Kervan Yolda Dizilir’ mantığı ile yapılan kanunlar ve mevzuatlar iş dünyamıza, bize, hatta bakanlıklardaki çalışma arkadaşlarımıza ciddi sorunlar ve ilave iş yükü yaratmaktadır. Bilgilerimizi, deneyimlerimizi akademik camia ile paylaşmak sadece mesleğimizin gelişmesini sağlamayacaktır, kanun ve mevzuatlarımızın doğru hazırlanmasında da önemli bir başvuru noktası haline gelecektir, baskı unsuru olacaktır.İGMD Akademinin üstlendiği misyonlardan biri de bilgiyi daha fazla kişiye ulaştırmak, geleceğe ışık tutacak araştırma ve incelemelerin yapılmak, elde edilen verilerin kanun yapıcılarla paylaşarak daha sağlıklı gümrük uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamak.Gerek özel gerekse kamu kuruluşlarının Akademilerini kurmalarının altında yatan en önemli sebep: Doğru Bilgileri Ortaya Koymak, Paylaşmak, Yaygınlaştırıp Toplumsal Güç Elde Etmek…İGMD Akademi ile bizde bu gücü sağlamalıyız, sağlayacağız. Mademki biliyoruz, neden bilgiyi işleyerek ve paylaşarak daha fazla güçlenmiyoruz…Bu vesile ile tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, öğreten, paylaşan ve sürekli öğrenen, değişimi takip eden meslek mensupları olarak yaptığımız bu çalışmaların mesleğimize ve bütün gümrük camiasına hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Saygılarımla…Turhan GÜNDÜZ

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı


Son Yüklenen Diğer Haberler