"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Nerede o eski beyanlar...?

Tarih: 28.12.2018 13:35:50 - Görüntülenme: 24042

Hayatın her aşamasında geçmişe özlem duyuyoruz. Duyulan bu özlem; kuşaklar arasında ki geçişler de önem sıralarını değiştiriyor. En belirgin örneği; her Bayram büyüklerimizden duyduğumuz, nerede o eski Bayramlar ...? serzenişidir.Yaşam bize gelecek için sürprizler ve yenilikler hazırlıyor. Kabullenemediğimiz şey temelde Dünya’nın kabuk değiştiriyor ve şekilleniyor olmasından ibaret olduğudur. Geçmişte yaşananlar şu an itibariyle sistem dışında olduğu düşünülse bile aslında güçlenerek hayat devam ediyor.Mesleğimiz açısından beyan esastır titriyle; 2013 yılında Ticaret Bakanlığı kanayan bir yaraya merhem oldu. Ceza kararları, mahkeme süreçleri ve itirazların önüne geçmek için Yurt İçi diğer masrafların nasıl yönetileceği hususunda 2013/19 sayılı Genelge yayımladı.İlgili genelgede; Beyannamelerde KDV matrahının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için "Yurt İçi Diğer Masraflar" adı altında toplu olarak beyan edilen "Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)", "Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti", "Tahmil-Tahliye”, “Liman Giderleri” "Depolama Giderleri" ve "Banka Masrafları" gibi ödemelerin yükümlüler tarafından ayrı ayrı beyan edilmesine olanak sağlayacak teknik düzenlemelerin tamamlandığı ve beyanın;Detaylı beyan modülü kalem ekranında finansal bilgiler bölümünde yer alan "Yurt İçi Diğer Masraflar" alanı yükümlülerce veri girişi yapılmasını teminden aşağıda yer alan bölümlere ayrıldığı ve bu alanların toplu olarak beyan edilen giderler ilgili alana yazılmak suretiyle ayrı ayrı beyan edilmesi gerektiğini belirtmiştir.1.1- KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu)1.2- Kültür Bakanlığı Hesabına Yatırılan Kesinti1.3- Tahmil-Tahliye1.4- Liman Giderleri1.5- Depolama Giderleri1.6- Banka Masrafları1.7 -Çevre Katkı Payı1.8- Diğerİlgili düzenleme öncesinde program üzerinden Yurt içi diğer masraflar tek sütün üzerinden beyan edilirken. Beyanname’nin 44 no’lu hanesine açıklama yapılmadığında cezai durumlar ile karşı karşıya kalınabilmekteydi.2013/19 sayılı Genelge ile bu beyan şekli toparlanarak ayrı ayrı beyan edilmesinin önü açılmış oldu ancak; 1.1 ila 1.7 arasında kalan masraflar dışında kalanlar için halen diğer beyanı yapılabildiği ve Beyanname’nin 44 no’lu hanesine açıklama yapılmadığı gözlemlenmektedir.Gümrük idarelerinde gerçekleştirilen cari kontroller ve Denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen sonradan kontroller neticesinde yapılan bu düzenleme sonrasında halen cezalı tahakkuklar ile karşı karşıya kalınabilmektedir.Bir yılı daha geride bırakacağımız şu sayılı günlerin milat olması ve yeni yıldan itibaren 2013/19 sayılı genelge minvalinde beyanın doğru bir şekilde yapılması bizlere aynı hataların tekrarlanmaması adına; nerede o eski beyanlar...? dedirtmemelidir.Herkesin yeni yılını kutlar sağlıklı, mutlu, huzurlu ve cezasız bir yeni yıl temenni ederim. M.Altay YEGİNGümrük Müşaviri


Son Yüklenen Diğer Haberler