"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

OECD'nin Girişimciliğe Bakış 2015 Raporu:Türkiye de ticaretin kolaylaştırılması önünde engel var.

Tarih: 2.12.2015 08:41:00 - Görüntülenme: 3721

OECD’nin Girişimciliğe Bakış 2015 (Entrepreneurship at a Glance 2015) raporu açıklandı.“Ticaretin kolaylaştırılması” önünde en fazla engele sahip OECD ülkelerinden birinin Türkiye olduğu belirtildi. Türkiye’nin “doğrudan yabancı yatırım” ve “tarife” engellerinin yüksekliği açısından ise OECD’de orta sıralarda bulunduğu bildirildi.OECD’nin Girişimciliğe Bakış 2015 (Entrepreneurship at a Glance 2015) raporu açıklandı. Raporda “açık engeller” kavramıyla “doğrudan yabancı yatırım” engeller “tarife” engelleri kastedildi. Bu engellerin puanlandığı bir tabloya göre Türkiye OECD ve benzer nitelikli 43 ülke arasında ta ortada yer aldı. En aşırı açık engellere şu ülkeler sahip: Çin, Brezilya, Hindistan, Hırvatistan, Kore, Rusya, Meksika, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Kanada.Ayrı bir kategori olan “ticaretin kolaylaştırılması” önündeki engellerin yüksekliği açısından Türkiye Brezilya’dan sonra ikinci sırada yer aldı. İki ülkeyi Rusya, Güney Afrika ve Hırvatistan izledi.Türkiye ticarette, arzda bulunan yabancı kuruluşlara farklı muamelede bulunma şeklinde görülen bir engel türünde de yukarılarda görüldü. Raporda Türkiye hakkında şöyle denildi:“Birçok ülkede 2008’den bu yana doğrudan yabancı yatırıma yönelik açık engeller ve ticarete yönelik tarife engelleri azaldı. Tarife engellerinin hafifçe yükseldiği Kore ve hem doğrudan yabancı yatırıma yönelik açık engeller ve hem de tarife engelleri artan Brezilya bunun istisnası. Açık engellerle karşılaştırıldığında, ticaret ve yatırıma yönelik diğer engeller daha sıkı durumda. Bir grup ülkede bulunan temel engeller, yabancı firmalar arasında ayrımcılık güden önlemler içinde yeralıyor ve bu özellikle Rusya Federasyonu, Güney Afrika ve Litvanya’da böyle. Aynı zamanda birçok ülke, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik engellerin üzerine henüz tam olarak gitmedi; bunlar özellikle Brezilya, Türkiye ve İsrail’de kısıtlayıcı olmaya devam ediyor. Hizmet ticareti üzerindeki sınırlamalar sektörlere göre değişiyor, hava ulaşımı ile muhasebe ve hukuk hizmetleri, OECD bölgesinde ortalamada kısıtlılıkların en yüksek olduğu sektörler.”TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN PROFİLİRaporda OECD ve benzeri toplam 36 ülke arasında KOBİ olmayan 250 fazlası kişi çalıştıran şirketlerin sayısı da incelendi. Ana sektörler itibarıyla girişimlerin büyüklüğü sıralamasında Türkiye büyük inşaat şirketleri açısından OECD ve benzer ülkeler arasında dördüncü oldu. 250’den fazla çalışanı bulunan inşaat şirketleri sıralamasında Brezilya ilk sırada. Brezilya’nın 1499 şirketi bulunuyor. İkinci sırada 1257 şirketle Rusya, üçüncü sırada 1206 şirketle ABD, dördüncü sırada 387 şirketle Türkiye yer alıyor.Türkiye 250’den fazla personel çalıştıran hizmet sektörü şirketlerinin sayısı sıralamasında da OECD ve yakın ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. İlk sıralarda ABD, Brezilya, Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve İspanya bulundu.İmalatta ise 250 ve fazla kişi çalıştıran şirket sayısı sıralamasında Türkiye 6’ncı sırada geldi. ABD, Rusya, Almanya, Brezilya ve Meksika Türkiye’nin önünde yer aldı.Türkiye 1-9 kişi arası işçi çalıştıran işletmelerde çalışan işçi sayısı sıralamasında OECD ve benzeri ülkeler arasında yapılan sıralamada, 36 ülke arasında 5’inci oldu. Türkiye’de bu ölçekteki işyerlerinde 5 milyon işçi çalışıyor. İlk sıradaki ABD’de ise 1-9 kişi çalıştıran işyerlerinin 8.6 milyon işçisi var.250 üzeri kişi çalıştıran şirketlerde çalışan işçi toplamı sıralamasında ise Türkiye, OECD ve benzeri toplam 36 ülke arasında 11’inci oldu. Türkiye’de büyük şirketlerde 2.4 milyon kişi çalışıyor.Türkiye’de inşaat sektöründe çalışanların yarısına yakını 1-9 kişi çalıştıran işyerlerinde istihdam ediliyor. İmalatta ise işyeri kalabalıklığı türüne göre imalat sektörü istihdam oranları birbirine yakın.Türk ekonomisinde katma değerin yüzde 46’sını 250’den fazla işçi çalıştıran şirketler üretiyor.Türkiye hariç tüm OECD ülkelerinde, serbest meslek erbabı kadınların çoğunluğu hizmet sektöründe çalışıyor. Oran yüzde 80’e 60.Kaynak:Anka,OECDCem Sinan GUZEL

 


Son Yüklenen Diğer Haberler