"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Türk Sanayi Bölgesi Urumçi’de açıldı… (Sin-can Uygur Özerk Bölgesi)

Tarih: 14.01.2013 21:48:39 - Görüntülenme: 3716

 30/08/2012 tarihinde Urumçi Türk Sanayi Bölgesine Polis eskortluğunda 45 km uzak-taki bölgeye gidildi. Heyetimiz önce idari binaya alındı. Çok büyük bir masanın etra-fından iki ülke heyetleri toplandı. Karşılıklı tanıtımlar yapıldı. Sanayi Bölgesinin içinde dört gidiş ve dört geliş şeklinde yollar yapılmış durumda. Keza her parselde elektrik vs de bulunmaktadır.Yatırım Dairesi Genel Müdürü bizleri saygı ve sevgi ile ağırladı. Öncelikle genel olarak çok büyük bir alanı kapsayan Sanayi Bölgesinin video tanıtımı ekranda yapıldı. Müthiş bir gösteri izledik. Alt yapı ve üst yapı maketlerle tanıtıldı. Geniş alanlar-konutlar-tesisler spor alanları-yeşil alanlar-alışveriş merkezleri-sanayi tesisleri-ofis binaları ade-ta çölün içinde bir vaha şeklinde sunuldu. On yıl içinde çok çok önemli bir merkez olacağı hemen anlaşılıyor. Zaten yapılan mevcutlar bile bunun olacağını işaretliyor. Kısacası her yönüyle yepyeni ve düzenli modern bir şehir kuruluyor. Urumçi trafiğini düşünerek şehrin uzağında yeni bir şehir kuruyorlar. Genel Müdür heyetimize teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi;”…Merkezi hükümet tarafından desteklenen bu projeyi yürütüyoruz. Pakistan-İran-Moğolistan-Kazakistan-Tacikistan-Türkmenistan-Kırgızistan ve Özbekistan’a buradan mal çıkışları yapılacak. Çinli Müslümanlar da eyaletimizde yaşamaktadırlar. Bölgede ticaret-kimya-enerji-yeni teknoloji-paketleme-ulaşım-lojistik-depolama-sağlık-eğitim-kültür-alanlarında faaliyetler gösterilecek. Sanayitesisleri bu bölgeye taşınacak. Bu bölgede ayrıca bir Türk Sanayi Bölgesi ayrılmıştır. Burası doldurulmaz ise başka ülke-lere verilecektir. Su-gaz elektrik mevcuttur.” Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetince 14 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe konulan ve 2011-2015 yıllarını kapsayan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planına göre doğu ve batı eyaletleri arasında gelir farkını azaltmak amacıyla görece az gelişmiş batı eyaletlerine yönelik özel bir kalkınma stratejisi uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, batı eyaletlerine yönelik kamu harcamalarının ve yatırımların arttırılması planlanmaktadır. Bu nedenle Urumçi’de kurulacak Türk Sanayi Bölgesinin, ihracatçı firmalarımız açısın-dan Çin’in batı eyaletlerine ve Orta Asya pazarına erişim açısından önemli bir giriş kapısı olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, Singapur ve Fransa gibi Çin ile ticaretini arttıran birçok ülkenin pazara giriş stratejisi olarak Çin’in farklı eyaletlerinde Sanayi Bölgeleri kurduğu bilinmektedir. Urumçi Türk Sanayi Bölgesinin Avantajları: • Altyapı yatırımlara hali hazırda bulunan Bölgede, birinci faz olarak, Türk yatırımcıla-ra 1.000 Mo (1 Mo=666,7 Metrekare) büyüklüğünde bir alan ayrılmış olup, Türk yatı-rımcılara 1 Mo arazi bedeli 29.000 RMB’den (yaklaşık 4500 $) sunulmaktadır. • Sanayi Bölgesinde yatırımcılara üretim gerçekleşene kadar ücretsiz ofis temin edil-mektedir. • İthal edilen hammaddenin, yüzde 80’inin üretimde kullanılması şartıyla, ithalat ver-gisinde indirim ve muafiyetler sağlanmaktadır. Ayrıca, yatırım tutarı 300.000 RMB’nin üzerinde olan firmaların ödediği verginin %30 veya %50’si iade edilerek, firmaya fi-nansal teşvik sağlanmaktadır. • Sanayi bölgelerinde arazi 50 yıllığına, ticari bölgelerde ise 40 yıllığına kiralanabil-mektedir. Sanayi bölgesinin yakınında verimli tarım arazileri mevcut olup, gıda üretimi yapmayı planlayan firmalar, bu arazilerde kendi üretimleri için gerekli ürünleri yetişti-rebilecektir. Ülkedeki en büyük pamuk üretim bölgesi Sincan – Uygur Özerk Bölge-si’nde bulunmakta olup, iyi kalite pamuk üretimi yapılmaktadır. Bölgede ayrıca, doma-tes ve meyve yetiştiriciliği yaygındır. • Birçok uluslararası firmanın yanı sıra, meyve suyu üreticileri, daha önce kurulan sanayi bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren tek Türk firma-sı, bebek bisküvileri üreten bir firmadır. • Sincan – Uygur Özerk Bölgesi maden, mineral ve enerji kaynakları bakımından ol-dukça zengin olup, ülkemiz ile kıyaslandığında enerji maliyetlerinin çok daha düşük olduğu öğrenilmiştir. Buna göre, Urumçi’de elektriğin maliyeti, Türkiye’deki gündüz tarifesinin maliyetinden %38,3 oranında daha düşüktür. • Diğer taraftan, İstanbul-Urumçi-İstanbul güzergâhında, Hainan Havayolları ve China Southern Havayolları tarafından doğrudan uçuşlara başlanmıştır. Sonuç olarak, Urumçi’de kurulması öngörülen Türk Sanayi Bölgesinin, Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimizin yatırım düzleminde de geliştirilmesine ve Çin pazarının yanı sıra, Orta Asya Bölgesi ile olan ticari ilişkilerimizin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu arada, Orada bulunduğumuz süre içinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Taksim Kafenin de bulunduğu Türk Ticaret Merkezini ziyaret etti. Şehri tanımak için üç hatta belediye otobüsüne binerek tur yaptım. Zengin semtler ve azgelişmiş semtler olduğunu gördüm. Büyük AVM’lerin yanı sıra özellikle küçük küçük mağaza ve dükkanların olması ve bunlarda genellikle kadınların çalışıyor olması dikkat çekiciydi. Seyyar satıcıların yemek sattıkları görülüyor. Fiyatlar Türkiye’ye göre çok ucuz değil. İnsanları saygılı ve yardımsever. 


Son Yüklenen Diğer Haberler