"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Beklenen Şarkı

Tarih: 25.01.2023 16:48:00 - Görüntülenme: 2844

“Gözlerinin içine başka hayal girmesin Gözlerinin içine başka hayal girmesin Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin” sözleri ile başlayan Beklenen Şarkı, Zeki Müren'in 1954 yılında rol aldığı ve aynı zamanda ilk filmi olan Beklenen Şarkı filmi için bestelediği aynı adlı şarkıdır. Şarkının sözlerini sanatçının İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden hocası olan Prof. Sabih Gözen yazmıştır.

Konumuz vergi ve para cezaları olunca işimiz gereği şarkımız ve beklentimiz Yapılandırma Yasası oluyor. Hem yükümlüler hem de Gümrük Müşavirlerine kesilen cezalar için. 31.12.2022 tarihi itibariyle geriye yönelik işlemlerde yapılandırma yasası çıkacağı medyaya yansımış durumda. 23 Ocak itibariyle resmî açıklama ile hazırlık yapıldığı ve 2000 TL nin altında para cezalarının silineceği açıklandı.

Yapılandırma Yasalarından yükümlüler maksimum nasıl faydalanabilir?

Öncelikle gümrük idarelerine (ve diğer kamu kurumlarına) kesinleşmiş borcu olmak, OKSB, YYS statülerini etkilemektedir. Diğer yandan geri verme kaldırma işleminde kamu alacağına mahsup için gümrük idaresi, vergi dairesi ile irtibat halindedir. 

6183 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Bakanlığa bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılır, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilir.

Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için, yükümlünün 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcunun bulunmaması gerekir.)” (Tahsilat Tebliğ Seri No 2 39 Md.)

Geçmişteki Yapılandırma Yasaları tecrübemizden; İtiraz aşamasındaki dosyalar, Uzlaşma aşamasındaki dosyalar, Mahkeme aşamasında olan dosyaları kapsayacaktır.

Birinci dikkat edilmesi gereken husus; Yapılandırma Yasası kanunlaşıp Resmi Gazete yayımlandığında kapsayacak kanundaki metin her ne kadar 31.12.2022 tarihi olsa da uygulamaya ilişkin Tebliğ yayınlandığında Tebliğin yayım tarihine kadar olan gümrük beyanlarını kapsayacaktır.

İkinci dikkat edilmesi gereken husus; inceleme aşamasında henüz sonuçlanmamış olan dosyalar için özel başvuru süreci olduğudur. İnceleme bittikten sonra 30 gün içinde müracaat edilebilmektedir.

Yükümlü gümrük idaresine borcu olup olmadığını nasıl öğrenebilir?

GET-APP uygulaması Ceza Kararlarını göstermektedir. Ön kontrol için iyi bir seçenek.

Tahsilat Tebliği Seri No 2 Tebliğ’in 39/4 maddesi uyarınca “Yükümlü tarafından borç durumunu gösteren belge talebinde bulunulması halinde bu talep, belge talebinin yapıldığı gümrük idaresince karşılanır. Borç durumunu gösterir belge talep edilebilir.

Yapılandırma Yasasının bir amacı da mağduriyetin önlemesi olmalı!

Yapılandırma Yasasında; Vergi ve Para Cezalarının kesinleşmiş ve kesinleşmemiş olması önemli bir ayrımdır. İGMD’nin internet sitesinde 2019 yılında yayınlanan Tahsilat Takip Programı ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi isimli makalemde değindiğim üzere Ek Tahakkuk ve Ceza Takip programının yeni versiyonuna geçildi.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.03.2017/23501102 tarih ve sayılı yazısında; modül 13 Mart 2017 tarihinde Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde pilot olarak devreye alınmış olup, 23.03.2017 tarihinde de Bölge Müdürlüklerinizde devreye alınması duyurulmuştu.

Geçiş aşamasında; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.08.2016 tarihli 17920907 sayılı yazısına istinaden (- Önceden düzenlenmiş kararlara ilişkin olarak, en geç 19.08.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programına veri girişi yapılması,) 15.08.2016 tarihinden önce GÜVAS’ta kayıtlı Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları, Tahsilat Takip Programına aktarıldı. Önceden düzenlenmiş kararların ödenip ödenmediği, ek tahakkuk ve ceza kararları birebir kontrol edilmeden, yükümlüye bu aşamada tebliğ edilmeden doğrudan yeni programa veri girişi yapıldı.

Sistemde olan bu ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişin kayıtlar yükümlü için kesinleşmiş statüde sayılarak bilahare ödenmesi yönünde tebligatlar yapıldı. OKSB, YYS müracaatlarında göz önünde bulunduruldu. Daha önceki Yapılandırma Yasasında ödenmek istenildiğinde kesinleşmiş statüde sayıldığından dolayı sürüncemede kaldı.

Yeni çıkacak Yapılandırma Yasası düzenlenirken (ya da Tebliğ’de) gümrük borçlarına ilişkin olarak 15.08.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olmak kaydıyla geçiş aşamasında aktarılan (itiraz, uzlaşma, dava konusu olmayan) ek tahakkuk ve ceza kararları için kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın yükümlünün ödemek istemesi halinde doğrudan %’lik bir tutar (örneğin %10 gibi) üzerinden ödenmesine ilişkin düzenleme yapılması Yapılandırma Yasasını geçmişe yönelik daha verimli kılacaktır.

Tüm meslektaşlarımın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlu olsun

Recai HERGÜN

YGM 

Son Yüklenen Diğer Haberler