"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Birleşik Krallık ile Müzakereler Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması Toplantısı

Tarih: 19.03.2020 11:51:00 - Görüntülenme: 429

Brexit sonrasında Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimizin hukuki altyapısının oluşturulması ve bir Serbest Ticaret Anlaşması'nm (STA) imzalanması için kurulan Ticaret Çalışma Grubu'nun 7. toplantısı 27 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş idi. Söz konusu toplantıda, STA metninde Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması faslının yer alması ve tarafların ortak bir metin üzerinde müzakereleri başlatmaları kararlaştırılmıştı.

Bu çerçevede, Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması faslı müzakereleri kapsamında yer alması muhtemel gümrük işlemleri ve diğer tarife dışı engellere yönelik hükümlere temel teşkil etmesi adına özel sektör görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 13.03.2020 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantıya Derneğimizi temsilen Başkan Vekilimiz Sayın Rıdvan HALİLOĞLU katılım sağlamıştır. Toplantıda vurgulanan konulardan birisi de yaklaşık 50 yıl önce AB ile İngiltere arasında yapılan ORTAKLIK/TAM ÜYELİK nedeniyle gümrük duvarları kalkmış ve gümrük idareleri ile Gümrük Müşavirlerinin fonksiyonu azalmıştır. Aradan geçen 50 yılda meslek mensuplarının sayısının yok denecek kadar azalmasının sonucu olarak bugün gelinen noktada ise görülmektedir ki; İngiltere’nin çok ciddi sayıda yetkin ve bilgili Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İngiliz Gümrük İdaresi ve Gümrük Müşavirleri ile derneğimizin çeşitli işbirliği ve deneyimlerinin paylaşılmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

Son Yüklenen Diğer Haberler