"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Gözetim Kıymet Farkı İle İlgili Fazla Ödenen Vergilerin İadesi Hakkında

Tarih: 26.06.2020 16:05:00 - Görüntülenme: 678

26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)'de açıklandığı üzere Bölge İdare Mahkemesi Kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemi hakkında; açıklanan hukuksal nedenler ve gerekçeye dayanılarak ithal edilen eşyaya ilişkin gözetim önlemleri nedeniyle fazladan ödenen vergilerin Gümrük Kanunu'nun 211. maddesi kapsamında iadesi talebinin reddine vaki itirazın reddine dair işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı yönünde aykırılığın giderilmesine, 19.02.2020 tarihinde oyçokluğu ile kesin olarak karar verilmiştir.

Söz konusu Danıştay Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)Son Yüklenen Diğer Haberler