"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Gümrük Müşavirleri 111. Yaşlarını Kutluyorlar

Gümrük Müşavirleri 111. Yaşlarını Kutluyorlar
Dış Ticaretin en önemli aktörlerinden biri kabul edilen “GümrükMüşavirleri” 111. yaşlarını kutluyorlar. Gümrük Müşavirliği Mesleği,1909 Yılında yayınlanan Talimatname ile özel bir ruhsatlayapılabilmesine izin verilmekte.
Türkiye dış ticaret işlemlerinin %92’sini gerçekleştiren ve en yüksek “Hukuksal Risk”i taşıyan meslek
olarak kabul edilen Gümrük Müşavirlerine; 01 Temmuz 1909 tarihinden itibaren özel ruhsatla iş
yapma şartı getirilmiştir. Padişahın özel Talimatnamesi ile yürürlüğe giren bu özel ruhsatla; gümrük
idarelerinde iş takibinin ancak dış ticaret ve gümrük konusunda bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi
Gümrük Müşavirlerinin yapabilmeleri sağlanmıştır. 1 Temmuz 1909 tarihinde hayata geçen
Talimatname ile Gümrük Müşavirleri; ülkemizin kanunlar çerçevesinde görev tanımı yapılmış ve özel
yetkilendirmeye sahip en eski mesleklerden biri olmuştur.


Hukuksal Riskleri En Yüksek Mesleklerden Biri Sayılıyor

“Dolaylı Temsil” yetkisi ile Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları; gümrük işlemlerini
yaparken bir taraftan Dış Ticaret Erbabının haklarını kanun çerçevesinde korumak ve onları temsil
etmekle yükümlü, diğer taraftan da Kamu adına gümrük vergilerinin tahsili, ürün güvenliğinin yanı
sıra insan, hayvan sağlığının, çevre ve doğanın korunması, ülke güvenliği konusunda da önemli
sorumlulukları üstlenmektedirler. On binlerce mevzuattan sorumlu olarak gümrük işlemlerini
gerçekleştiren Gümrük Müşavirleri; Hukuksal riskleri en yüksek mesleklerden biri olarak
nitelendirilmektedirler.

Haberin orjinali için tıklayınız

Son Yüklenen Diğer Basında İGMD