"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi Hakkında

Tarih: 20.05.2020 18:45:00 - Görüntülenme: 838

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Haber Dökümanları

Son Yüklenen Diğer Haberler