"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adalet Algısı

Tarih: 19.11.2020 15:35:00 - Görüntülenme: 136

Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde doktora yapmakta olan GM Birol ALTUN'un "İş Tatmininin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracı Rolü" konulu online anketi için tıklayınız

Son Yüklenen Diğer Haberler