"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Projesi

Tarih: 16.09.2020 14:50:00 - Görüntülenme: 507

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili Kurul kararları gereğince tüm gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yerine getirmeleri ve ayrıca yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon Türk Lirasını aşan veri sorumlularının (Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin) 30 EYLÜL 2020 tarihine kadar Veri Sorumluları Siciline kayıt olmaları gerekmektedir.

Bu noktada gerçek kişi gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Sicil’e kayıt yükümlülüğünden müstesnadır.

Ne var ki, herkes gibi gerçek ve tüzel kişi tüm Gümrük Müşavirlikleri de KVKK bağlamında bir takım yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu noktada çalışan sayısı veya mali bilançosuna bakılmaksızın tüm gerçek kişi Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin; aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun bir şekilde yerine getirmek, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Bu kapsamda, Veri Envanteri, aydınlatma ve açık rıza metinleri, taahhütname ve protokoller, sözleşme revizyonları, farkındalık eğitimleri, sunum, başvuru-şikâyet yönetimi gibi tüm çalışmaların hazırlanarak titizlikle yerine getirilmesi ve aynı zamanda kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi yasal zorunluluktur.

Aksi halde 6698 Sayılı KVKK’nın 18. Maddesi gereğince;

-           Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar, (istisnasız)

-           Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, (istisnasız)

-           Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, (istisnasız)

-           Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar varan idari para cezaları söz konusu olabilecektir. (çalışan sayısı veya bilanço istisnaları)

Üyelerimize önemle duyurulur.


Son Yüklenen Diğer Haberler