"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Menşe Şahadetnamesi İle Vergi Avantajı

Tarih: 12.05.2023 09:50:00 - Görüntülenme: 3659

03.05.2023 tarih ve 32179 sayılı Resmî Gazete’de Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişikler yayımlanmıştır. Değişikliğin esası bazı devletlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmaması esasına dayandırılmıştır. Yapılan değişikli ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkelerden yapılacak ithalatta Rejim Kararı ile belirlenen eşyanın DTÖ üyesi olmayan ülke menşeli olmadığının kanıtlanmasına yönelik olarak menşe şahadetnamesi aranılması şeklinde değişikliğe gidilmiştir.

İthalat Rejim Kararı ekinde bazı kısaltmalar ve Ekler yer almaktadır. Örneğin; AB: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeleri, EFTA: EFTA Üyesi Ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre), D-8: Gelişen Sekiz Ülke (Mısır Arap Cumhuriyeti hariç olmak üzere Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti), ÖTDÜ: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler, Ek: 1 Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi, GTS ÜLKELERİ: Ek -1'de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler, TPS-OIC: İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamındaki ülkeler (Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı)

Halihazırda İthalat Rejim Kararı eklerinde yer alan dip notlar kapsamında eşyanın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olup olmama kriterine göre farklı düzenleme (vergi avantajı)  yapılmıştır.

03.05.2023 tarihli Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile belirlenen eşya için ‘’Diğer Ülkeler’’ sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması halinde eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.

Yapılan düzenlemeye paralel olarak yine Gümrük Yönetmeliğinin 205. Maddesine eklenen fıkra ile yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan Diğer Ülkeler sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması durumunun da,  Maddede belirtilen menşe şahadetnamesi aranmaması şartlarının işletilmesi gerekmektedir.

 Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 164 ülke Dünya Ticaret Örgütüne üye bulunmaktadır.  Birleşmiş Milletler’in ise  193 üye ülkesi bulunmaktadır.

Hangi ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkeler kapsamında olduğunun İthalat Rejim Kararına eklenmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Düzenleme kapsamında olan eşyalar eşya tanımları ile örneklendirilmiştir.

GTİP

Tarife Cetveli Ticari Tanım

DİP NOT NO

GV ORANI (%)

DTÖ ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELER GV ORANI (%)

3823.19.10.00.00

Sınai monokarboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsülü asit yağları:

3

2,9

15

6806.10.00.00.11

Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların bir- birleriyle olan karışımları dahil) (kütle, yaprak ve rulo halinde)

1

0

15

680710.00.00.00

Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi):

1

0

15

7004.20.10.00.00

Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya parlatılmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir `tabakası olanlar

1

3

20

7005.10.05.00.00

Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar

1

3

20

7006.00.10.00.00

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen- memiş veya donatılmamış olanlar

1

3

20

7007.11.10.00.11

Sertleştirilmiş emniyet camları

1

3

20

7007.21.20.00.21

Sertleştirilmiş emniyet camları

1

3

20

7018.20.00.00.00

Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler

2

3

15

 

 

FASIL

GTİP

DİP NOT NO

GV ORANI (%)

DTÖ ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELER GV ORANI (%)

38

3823.19.10.00.00

3

2,9

15

68

6806.10.00.00.11

1

0

15

68

6806.10.00.00.11

1

0

15

68

680710.00.00.00

1

0

15

68

6807.90.00.00.00

1

0

15

70

7004.20.10.00.00

1

3

20

70

7004.20.91.00.00

1

3

20

70

7004.20.99.10.00

1

4,4 MIN 04 EURO/100 Kg/br

20

70

7004.20.99.90.11

1

4,4 MIN 04 EURO/100 Kg/br

20

70

7004.20.99.90.12

1

4,4 MIN 04 EURO/100 Kg/br

20

70

7004.20.99.90.13

1

4,4 MIN 04 EURO/100 Kg/br

20

70

7004.20.99.90.14

1

4,4 MIN 04 EURO/100 Kg/br

20

70

7004.90.10.00.00

1

3

20

70

7004.90.10.00.00

1

3

20

70

7004.90.80.10.00

1

4,4 MIN 04 EURO/100 Kg/br

20

70

7004.90.80.90.00

1

4,4 MIN 04 EURO/100 Kg/br

20

70

7005.10.05.00.00

1

3

20

70

7005.10.25.00.00

1

2

20

70

7005.10.30.00.00

1

2

20

70

7005.10.80.00.00

1

2

20

70

7005.21.25.00.00

1

2

20

70

7005.21.30.00.00

1

2

20

70

7005.21.80.00.00

1

2

20

70

7005.29.25.00.00

1

2

20

70

7005.29.35.00.00

1

2

20

70

7005.29.80.00.00

1

2

20

70

7005.30.00.00.00

1

2

20

70

7006.00.10.00.00

1

3

20

70

7006.00.90.00.11

1

3

20

70

7006.00.90.00.12

1

3

20

70

7006.00.90.00.19

1

3

20

70

7007.11.10.00.11

1

3

20

70

7007.11.10.00.12

1

3

20

70

7007.11.10.00.19

1

3

20

70

7007.11.10.00.29

1

3

20

70

7007.11.90.00.11

1

3

20

70

7007.11.90.00.12

1

3

20

70

7007.11.90.00.19

1

3

20

70

7007.11.90.00.29

1

3

20

70

7007.19.10.00.11

1

3

20

70

7007.19.10.00.12

1

3

20

70

7007.19.20.00.11

1

3

20

70

7007.19.20.00.12

1

3

20

70

7007.19.80.00.13

1

3

20

70

7007.19.80.00.14

1

3

20

70

7007.19.80.00.15

1

3

20

70

7007.19.80.00.16

1

3

20

70

7007.21.20.00.21

1

3

20

70

7007.21.20.00.29

1

3

20

70

7007.21.20.00.31

1

3

20

70

7007.21.20.00.39

1

3

20

70

7007.21.80.00.21

1

3

20

70

7007.21.80.00.29

1

3

20

70

7007.21.80.00.31

1

3

20

70

7007.21.80.00.39

1

3

20

70

7007.29.00.00.11

1

3

20

70

7007.29.00.00.12

1

3

20

70

7007.29.00.00.13

1

3

20

70

7007.29.00.00.14

1

3

20

70

7007.29.00.00.19

1

3

20

70

7007.29.00.00.29

1

3

20

70

7018.20.00.00.00

2

3

15

 

 Abdullah ÖZGÜR

 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Son Yüklenen Diğer Haberler