"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Parsiyel İthalatlarda Gümrük Kanunu 57 inci Madde Çerçevesinde Yaşanılan İhtilaflar Hakkında

Tarih: 12.05.2022 15:50:00 - Görüntülenme: 1637

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 18 Ekim 2021 tarih, 2021/3894-BU sayı ve “Parsiyel İthalatlarda Gümrük Kanunu 57 inci Madde Çerçevesinde Yaşanılan İhtilaflar” konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Haber Dökümanları

Son Yüklenen Diğer Haberler