"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Personel Yetersizliği Nedeniyle Geçici Depolama Müdürlüğünde Çıkışların Zamanında Yapılmaması Hak.

Tarih: 4.11.2019 18:10:00 - Görüntülenme: 1018

Derneğimizin İstanbul Havalimanı Çelebi Holding A.Ş.'ye muhatap 04.11.2019 tarih, 2019/4817-BU sayı ile Atatürk Havalimanı DHL Kargo Şubesi 'ne muhatap 04.11.2019 tarih, 2019/4818-BU sayı ve "Personel Yetersizliği Nedeniyle Geçici Depolama Müdürlüğünde Çıkışların Zamanında Yapılmaması" konulu yazıları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Haber Dökümanları

Son Yüklenen Diğer Haberler