"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

2024/9 Sayılı Genelgenin Uygulamasına Açıklık Getiren Yazı Hakkında

Tarih: 14.06.2024 12:00:00 - Görüntülenme: 4174

Yönetim Kurulumuzun Bakanlığımız ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde; 2024/9 Sayılı Genelgenin farklı yorumlanmaması ve konuya açıklık getirilmesi için, genelgenin yayım tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulamaya açıklık getiren yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Bu konuda göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü Bakan Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK ve Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa GÜMÜŞ ile ekibine Gümrük Camiamız adına teşekkür ederiz. 

Haber Dökümanları

Son Yüklenen Diğer Haberler