"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Ülkemizin Gümrük Müşavirleri Etik Standartları İle Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Birebir Örtüşüyor…

Tarih: 24.09.2020 02:05:00 - Görüntülenme: 3942

Çalışmalarımızdan İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ (İGMD) Yönetim Kurulunu bilgilendirmek maksadı ile Etik Kurulu olarak akşam saatlerinde gerçekleştireceğimiz bir e-toplantıya başkan vekilimiz Sn. Rıdvan HALİLOĞLU ve genel sekreterimiz Sn. Mustafa SEZEN’i davet ettik.

Kimimiz evimizden kimimiz tatil şezlongundan ya da işyerimizden heyecanla aynı ekrana doluştuk.

Önemli konu başlıklarımızdan biri son zamanlarda mesleğimizle ilgili olmayan kişilerin sosyal medya üzerinden mesleki saygınlığımıza, güvenilirliğimize zarar veren paylaşımlarındaki artışın yoğunluğu ve bizim de kurul olarak bunlara mâni olmak üzere hazırlamakta olduğumuz “Haksız Rekabet ve Reklam Yasakları Yönetmeliği’nde” sona doğru gelmekte olduğumuzdu.

Zorunlu olmasını çok arzu ettiğimiz “Hizmet Sözleşmesi” de ayrı bir başlıktı ve bu iki konuyu İGMD yönetim kuruluna iletmelerini talep ettik.

Mesleğimizin itibarına yepyeni bir boyut kazandıracağını hissettiğimiz diğer önemli bir gündem konumuzla ilgili Sn. SEZEN bize, geçen yıl İTO’da sunumunu yaptığı “Dünya Gümrük Örgütünün” de desteklediği “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını” tekrar anlatarak zihinlerimizi tazeledi:

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Dünya Gümrük Örgütü

Diğer bir deyişle Küresel Amaçlar;

Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ de bu küresel çağrıya katkı vermektedir.

17 maddeden oluşan SKA'lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde küresel ortaklık ruhuyla yürüyor.Rehberimiz Olan Dünya Gümrük Örgütü’nü takip etmeye karar veriyoruz...

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş bağımsız, hükümetler arası bir kuruluştur. Kuruluş senedine imzayı ilk atan ülke de Türkiye olması ülke hanemize yazılan büyük bir artı olduğunu da belirtmeliyim.

DGÖ tutum ve davranışları ile bizi hem yönlendirir hem de rehberlik eder. Bu bağlamda bizim de İGMD olarak “BM Küresel İlkeler Sözleşmesine” katılmak suretiyle DGÖ’nü bu destekleyen ilk “Gümrük Profesyoneli Kuruluş” unvanını almamızın asırlık meslek kuruluşumuzun itibarına uygun düşeceğini yönetim kurulumuza anlatmalarını talep ettik.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ ile İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ETİK STANDARTLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR.
(web sitemizdeki “Etik Standartlarımıza” buradan, Etik Yönetimi Yönetmeliğine” buradan ulaşabilirsiniz.)

Birkaç gün sonra bu defa Yönetim Kurulumuz ilk elden bilgi almak üzere bizi kendi e-toplantılarına davet ettiler. Ben ve kurul genel sekreterimiz Sn. Halim Emrah ÇELİKKOL katılarak dernek yönetim kurulu başkanımız Sn. Serdar KESKİN yönetiminde verimli bir görüş alış-verişinde bulunduk.

İmzacısı olmayı önerdiğimiz küresel ölçekte en büyük gönüllü “Sürdürülebilirlik İnisiyatifi” nin 4 ana başlığını, bizim 2013 yılında dönemin Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Hayati Yazıcı’nın katılımı ile imzaladığımız “Gümrük Müşavirleri Etik Standartlarımız” ın maddeleri ile karşılaştırmayı size bırakarak sıralıyorum:

Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları;

1-      İlan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 
(Dayanak: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)

2-      Çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
(Dayanak: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi)

3-      Çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
(Dayanak: Birleşmiş Milletler Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi)

4-      Rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı. 
(Dayanak: Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi) 

ULUSAL HEDEFLER İÇİN KÜRESEL ORTAKLIK…

Türkiye’den; aralarında belediyeler ve üniversitelerin de bulunduğu çoğu holding 151 şirket, 45 Sivil Toplum Kuruluşu, 21 İş dünyası derneği, 13 Akademik Kuruluş ile yan yana gelerek yukarıda bahsettiğim dört ana konuda 160 ülkeden 12 binden fazla imzacı ile birlikte yürüyeceğiz.

Ülke Kalkınmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Dayanışma İçinde Olacağız…

Bu küresel gönüllü inisiyatife katılarak TOBB ile de aynı taahhütleri yerine getirmek için kol kola olacağımızı da özellikle vurgulamak isterim. Kim bilir belki bu yürüyüşte kendimizi daha gerçekçi ifade etme şansını bulabileceğiz.

Bakanlıktan İzin ve Teşekkür…

Sonrası bildiğiniz gibi gelişti. Yönetim kurulumuz vakit geçirmeden bakanlığımıza içeriğini buradan okuyabileceğiniz yazıyı gönderdi. Bakanlığımız da aynı şekilde geciktirmeden içeriğine buradan ulaşabileceğiniz cevabi yazısını iletti.

Bu vesile ile bakanımız Sn. Ruhsar PEKCAN şahsında bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Biz gümrük müşavirlerine kendileri başta olmak üzere meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak ulusal hedeflerimize ulaşılmasında meslek örgütümüzün katkı vermesi imkânını sunan geniş bir alan yarattılar.

DERNEĞİMİZ KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI…

Geçtiğimiz hafta içerisinde de başvurumuzu yaptık. Dernek başkanımız Sn. Serdar KESKİN imzası ile BM Genel Sekreteri Sn. Antonio GUTERRES’e hitaben; 10 maddeden oluşan “Küresel İlkeler Sözleşmesini, derneğimizin genel Stratejisine ve Operasyonlarına uygulayacağını taahhüt eden bir mektubu imzalayarak gönderdik.

SAYGINLIK HAK EDİLMEZ, KAZANILIR…

Değerli Meslektaşlarım,

Bütün bu açıklamalardan sonra; tüm camia olarak,

BM genel sekreteri Sn. Guterres’e;

8 milyar insanla yaşamı paylaştığımız gezegenimizde;

İklim değişikliğinin canlı-cansız tüm yaşamı yok olma sınırına getirdiğinin endişesini duyan;

Günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinmek zorunda kalan ve 
temiz içme suyuna dahi ulaşamayan milyonlarca insanın varlığının bilincinde olan,

Yeterli miktarda besine erişim güvencesi olmayan milyonlarca çocuğun yaşam mücadelesi verdiğini derinden kavrayan,

Çatışma bölgelerinden kaçan kız ve erkek çocuklarının okullaşma oranlarının neredeyse yok olduğunu Allah’ın her günü basındaki haberlerden okurken içi sızlayan,

Her türlü ayrımcılığın ülke sınırlarını aşarak her yerde milyonlarca kadın ve kız çocuklarına yöneldiğinin ıstırabını yüreğinde hisseden BİZLER,

Bütün bunları umutsuzca seyretmek yerine aksiyon almaya, genci-ak saçlısı, kadını-erkeği, yetkilisi-serbest meslek mensubu, müşavir-yardımcı-stajyer-büro personeli ve 500 bine yaklaşan aile üyelerimizle Derneğimizin verdiği taahhüdü desteklemeye SÖZ VEREREK;

İstisnasız her mesleğin ihtiyacı olan “Mesleki Saygınlığı” en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir adım atmış oluyoruz.

Başarı hepimizin tek tek katkılarının birleşmesi ile mümkün olacağının bilincinde olarak;

Bundan sonrası için önerimiz;

“BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Çalışma Grubu” kurulup meslektaşlarımızdan gönüllü olanların katılımı sağlanarak önümüzdeki süreci mesleğimiz ve meslektaşlarımızın geleceğini biçimlendirecek çalışmalar yapılmasına imkân tanınmasıdır.

 

Köksal Çebi

Gümrük Müşaviri

Son Yüklenen Diğer Haberler