"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

GM Dernek Üyelik İptali

Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavirinin dernekten kaydı silinir ve ilişiği kesilir.

a) Gümrük Müşaviri meslekten kendi isteği ile ayrılması: Gümrük Müşaviri;  Kendi isteği üzerine Dernek üyeliğinden ayrılmak istemesi durumunda, aidat borcunun tamamını ödemesi ve  Derneğe dilekçe ile bildirmesi durumunda üyeliği iptal edilerek dernek kaydı silinir.  

b) Gümrük Müşavirliği izin belgesinin iptali: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Müşavir izin belgesinin iptal edilmesi ve derneğe bildirilmesi durumunda üyeliği iptal edilerek kaydı silinir.

c) Gümrük Müşavirinin ölümü:  Gümrük Müşavirinin vefatı halinde üyeliği iptal edilerek kaydı silinir    

Gümrük Müşavirinin derneğe yeniden kayıt edilmesi:

Dernekten çıkarılan ve kaydı silinen Gümrük Müşaviri, dernekten çıkarılma ve kaydının silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğinin ispatı üzerine yeniden derneğe kaydolma hakkını kazanır. Derneğe yeniden kaydolmasına karar verilen Gümrük Müşavirinden tekrar giriş aidatı alınmaz.