"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

GM İzin Belgesi Kayıp/Değişiklik

A- GÜMRÜK MÜŞAVİRİ - KAYIP İZİN BELGESİ:

Gümrük Müşaviri; Kayıp Gümrük Müşaviri İzin Belgesini tekrar çıkartmak istemesi durumunda, aşağıda yazılı evrakları hazırlayarak Derneğe dilekçe ile bildirmek zorundadır.    

 

Hazırlanacak EvraklarAçıklamalarİGMD/Bölge Md. İçin Hazırlanacak Adet1Dilekçe>>>


 

1  adet2Kayıp/Değiştirme Formu>>>Gümrük Müşaviri örneğe uygun form hazırlar ve isim/soyad ile bizzat imzalar.1 adet2Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah ilmuhaberi)Gümrük Müşavirliği Yapılacak İL’ e Ait Olup, İkametgah belgesi 1 Ayı geçmemiş olacaktır (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet3Nüfus Cüzdan ÖrneğiMuhtar veya Noter onaylı (T.C. Kimlik Numaralı) (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet4Adli Sicil Belgesi1 ayı geçmemiş olacak, RESMİ KURUM’ lara verilmek üzere çıkarılması gereklidir. Sabıka olması halinde mahkeme kararlarının fotokopisi konulacaktır) (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet5DiplomaNoter Onaylı örneği veya E-Devlet'ten alınacak barkodlu Mezuniyet Belgesi1 adet6Kayıp Gazete ilanıTam takım olmalıdır1 adet7Vesikalık FotoğrafSon 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olmalıdır)2 adet*Dilekçe ve form örneklerini yukarıdaki linkten indirebilirsiniz..

*Yukarıdaki Belgeler ASIL Olup, Derneğimize BİZZAT Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

 B-  ESKİ GÜMRÜK KOMİSYONCU KARNESİNİ, YENİ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İZİN BELGESİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ: 

Gümrük komisyoncu karnesini Gümrük Müşaviri İzin Belgesi ile değiştirmek isteyen üyeler, aşağıda yazılı evrakları hazırlayarak Derneğe dilekçe ile BİZZAT Teslim etmek zorundadır.

 

Hazırlanacak EvraklarAçıklamalarİGMD/Bölge Md. İçin Hazırlanacak Adet1Dilekçe>>>


 

1  adet2Kayıp/Değiştirme Formu>>>Gümrük Müşaviri örneğe uygun form hazırlar ve isim/soyad ile imzalar.1 adet3Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah ilmuhaberi)Gümrük Müşavirliği Yapılacak İL’ e Ait Olup, İkametgah belgesi 1 Ayı geçmemiş olacaktır (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet4Nüfus Cüzdan ÖrneğiMuhtar veya Noter onaylı (T.C. Kimlik Numaralı) (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet5Adli Sicil Belgesi1 ayı geçmemiş olacak, RESMİ KURUM’ lara verilmek üzere çıkarılması gereklidir. Sabıka olması halinde mahkeme kararlarının fotokopisi konulacaktır) (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet6DiplomaNoter Onaylı örneği veya E-Devlet'ten alınacak barkodlu Mezuniyet Belgesi1 adet7Harç Makbuzu AslıVergi Dairesine 5.090,80 TL Yatırıldığına Dair Harç Makbuzu Aslı. (Herhangi Bir Vergi Dairesine ‘Diğer Harçlar’ Hesabına Yatırılacak.)1 adet8Gümrük komisyoncu karne aslıAslı Olmalıdır. 1 adet9Vesikalık FotoğrafSon 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olmalıdır)2 adet*Dilekçe ve form örneklerini yukarıdaki linkten indirebilirsiniz.

​*Yukarıdaki Belgeler ASIL Olup, Derneğimize BİZZAT Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

C- GÜMRÜK MÜŞAVİRİ - AD SOYADINI MAHKEME KARARI İLE DEĞİŞTİREN VEYA EVLİLİK/BOŞANMA NEDENLERİ İLE NÜFUS CÜZDANINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE YENİ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İZİN BELGESİ İÇİN MÜRACAATLAR

Gümrük Müşavirleri;  Ad, Soyadını Mahkeme kararı ile değiştiren veya Evlilik, Boşanma  nedenlerle Ad/Soyad gibi Nüfus cüzdanlarında değişiklik olması gibi durumlarda, Gümrük Müşavir İzin belgesi değiştirmek, bildirim yapmak için, İGMD ye ve Bölge Müdürlüğü için aşağıda yazılı evrakları hazırlayarak Derneğe dilekçe ile BİZZAT bildirmek zorundadır.    

 

Hazırlanacak EvraklarAçıklamalarİGMD/Bölge Md. İçin Hazırlanacak Adet1-aDilekçe>>


 Ad/Soyad Mahkeme kararı ile değiştiren Gümrük Müşavir yardımcıları örneğe uygun dilekçe hazırlar. isim/soyad ile Bizzat imzalar

1 adet1-bDilekçe


 Evlilik nedeni ile Soyadı değişen Gümrük Müşavir yardımcıları örneğe uygun dilekçe hazırlar. isim/soyad ile Bizzat imzalar

1 adet1-cDilekçe


Boşanma nedeni ile Soyadı değişen Gümrük Müşavir yardımcıları örneğe uygun dilekçe hazırlar. isim/soyad ile Bizzat imzalar


1 adet2Değişiklik Formu>>>Gümrük Müşaviri örneğe uygun form hazırlar ve isim/soyad ile bizzat imzalar.1 adet3Yerleşim Yeri Belgesi (ikametgah ilmuhaberi)Gümrük Müşavirliği Yapılacak İL’ e Ait Olup, İkametgah belgesi 1 Ayı geçmemiş olacaktır (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet4Nüfus Cüzdan ÖrneğiMuhtar veya Noter onaylı (T.C. Kimlik Numaralı) (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet5Adli Sicil Belgesi1 ayı geçmemiş olacak, RESMİ KURUM’ lara verilmek üzere çıkarılması gereklidir. Sabıka olması halinde mahkeme kararlarının fotokopisi konulacaktır) (E-Devlet’ten alınabilir)1 adet6DiplomaNoter Onaylı örneği veya E-Devlet'ten alınacak barkodlu Mezuniyet Belgesi1 adet7-aMahkeme Karar FotokopisiAd/Soyad Mahkeme kararı ile değiştiren Gümrük Müşaviri, Mahkeme Karar Fotokopisini ekleyecektir.1 adet7-bEvlilik Cüzdanı FotokopisiEvlilik nedeni ile Soyadı değişen Gümrük Müşaviri, Evlilik Cüzdanı Fotokopisini ekleyecektir.1 adet7-cBoşanma Karar FotokopisiBoşanma nedeni ile Soyadı değişen Gümrük Müşaviri1 adet8Gümrük Müşavir İzin Belge AslıAslı Olmalıdır1 adet9Vesikalık FotoğrafSon 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır (Fotoğraflar 6 cm x 4,5 cm boyutunda olmalıdır)2 adetAÇIKLAMA:

** Dilekçeler; 1-a) Mahkeme Kararı ile ad/soyad değişikleri için, 1-b) Evlilik nedeni ile soyad değişiklikleri için, 1-c) Boşanma nedeni ile Soyad değişiklik için nedenlerine gören Yukarıdaki linklerinden indirebilirsiniz.

* Yukarıdaki belgeler asıl olacak olup, Derneğimize BİZZAT teslim edilmesi gerekmektedir.