"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete

Tarih: 15.07.2021 09:00:00 - Görüntülenme: 137

14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kanun ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

14 Temmuz 2021 Tarihli ve 31541 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “7331 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden birini de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde yapılan değişiklikler oluşturmaktadır: Buna göre: İdari itirazlarda cevap verilmemesi halinde reddedilmiş sayılmasına ilişkin süreler yeniden belirlenmiş, idarenin 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne; 6 ay olan cevap bekleme süresi 4 aya indirilmiş oldu.

Son Yüklenen Diğer Haberler