"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Büyük Resimdeki Küresel Akıl Olabilir miyiz?

Tarih: 17.09.2013 11:07:00 - Görüntülenme: 475

Değişimden Kaçamayacağımız Gerçeği Karşısında Peki Yapmamız Gereken Ne?Nasıl bir değişimin içinde yer alacağımıza karar vermeliyiz ve kendimizi hazırlamalıyız. Mesleğimizin temsil yetkisini aldığımız ilk günden itibaren asla taviz vermediğimiz ORTAK AKIL yönetim anlayışı ile ‘Nasıl bir değişim?’ sorusunun cevabını ortaya koymaya çalışıyoruz. ORTAK AKIL geleceğimizi planlama gücünü elimizde tutmamızı sağlayacağı gibi hem yerelde hem de küreselde önemli bir AKIL olmamızı sağlayacaktır.Dünya Güçleri de Ortak Akıl İle Hareket Etmekte…Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gümrük Örgütü, Birleşmiş Milletler vs. ortak akılın kullanılması ile ortaya çıkmış önemli güçlerden bazıları. Ortak Aklın ürünü olan bu yapılar, sahip oldukları güç sayesinde dünya ticaretinden, dünya siyasetine varana kadar birçok alanı yönetmekteler, oyunun kurallarını belirlemekteler. Bu nedenledir ki yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren siz çok kıymetli meslektaşlarımıza, iş dünyamıza, bürokrasimize Ortak Akıl çağrısında bulunduk, bu kanalla güçlenmeye çalıştık. Ortak Akıl’da buluşmayı başaramayan hiçbir yapının ne yaşaması ne de başarılı olması mümkündür. Ortak aklı olmayan yapılar geleceği de planlayamazlar. Değişim karşısında öncelikli olarak süratle yapmamız gereken daha fazla ORTAK AKIL’dan yararlanmak. 2023’ün Gümrük Müşaviri’ni Hazırlamak İçin Ortak Akıla Sorduk Ve…Geçtiğimiz günlerde dijital platformda yaptığımız beyin fırtınası çalışması ortak aklımızı ortaya koyma açısında çok önemli idi. Beşyüze yakın girişin yapıldığı beyin fırtınasından çıkan sonuçlarda, mesleğimizin güncel problemlerinin yanı sıra geleceğinin planlanması ile ilgili çok önemli fikirler yer almaktaydı.Önümüzdeki ay, oylama ile belirlenen ilk 20 fikrin değerlendirildiği çok özel bir çalışma düzenleyeceğiz. Çalışmada elde ettiğimiz verileri hayata geçirirken sadece 2023’ün değil küresel oyunun bir parçası olabilecek, küresel akıl üretip hayata geçirebilecek bir meslek gurubu olmayı hedeflemeliyiz. Yerel sorunların içerisinde boğulmayı bırakıp, dünya ticaretinin büyük fotoğrafını okumalı, yorumlamalı, küresel akılla düşünüp çalışmalıyız. İşte o zaman Ortak Akıl hareketinin gücü ortaya çıkar ve her alanda gücümüz hissedilir, saygınlığımız artar, geleceğimizi planlama iradesine sahip olabiliriz.Dış Ticaretin İhtiyacı da Büyük Resimdeki Küresel Akıla Sahip Gümrük Müşavirleri…Dış ticaret yapan firmaların mesleğimiz ile ilgili algılarını ölçmek için İstanbul Arel Üniversitesi ile ortaklaşa bir anket çalışması yaptık. Yirmi üç sorudan oluşan ankete firmaların üst düzey yöneticileri katıldılar. Yüzelli denek ile gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasının en dikkat çeken sonuçlarından biri de “Küresel Akılı okuyabilen, yorumlayan, riskleri görüp müşteriyi yönlendirebilecek Gümrük Müşavirleri”ne ihtiyaç duyulduğu. Hizmet verdiğimiz dış ticaret şirketleri mesleğimizin öneminin farkındalar, bizsiz bir gümrüğü istemiyorlar ama verdiğimiz hizmetleri de yeterli bulmuyorlar.Çünkü uluslararası ticaretin yoğun rekabetinde ayakta kalabilmenin en önemli şartı olarak küresel akla, vizyona sahip çözüm ortaklarına sahip olmayı görüyorlar. Bizleri artık sadece hizmet aldıkları birer yapı değil küresel akılla düşünen çözüm ortakları olarak görmek istiyorlar.Değerli meslektaşlarım, dış ticaretin sigortası olan biz gümrük müşavirlerinin göz ardı edilemez derecede büyük sorunları bulunmakta. Bu sorunları çözmek bizim görevlerimiz arasında ama eğer sadece günlük sorunların arkasından koşarsak, birlikte hareket etmeyi başaramazsak geleceğimizin şekillendirilmesinin takdirini başkalarına bırakmış oluruz. Bu takdirin adı bazen mevzuatlar olur bazen kriz olur bazen de bürokrasi olur. Hiçbir takdirin mahkumu olmamak, geleceğimize sahip çıkabilmek için ORTAK AKIL’da buluşup, dünya ticaretinin oluşturduğu büyük resimde küresel akıllardan biri olmalıyız. Gelecek planlarımızı bunun üzerine yapmalıyız. Ne dersiniz Gümrük Müşavirleri büyük resmin küresel akılı olabilirler mi? Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın, gümrük camiamızın ve iş dünyamızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.Turhan GÜNDÜZ

Gümrük Müşaviri


Son Yüklenen Diğer Haberler