"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri? Konulu Panel

Tarih: 27.06.2003 00:24:00 - Görüntülenme: 524

Değerli Meslektaşlarım,Derneğimiz Yönetim Kurulu?nun 19 Haziran 2003 tarihli 2003/0837 sayılı yazıları ile tüm üyelere yapmış olduğu duyuruda yer alan ve 23.06.2003 günü Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleşen ?Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri? konulu Panele katılmış bulunmaktayım.Öncelikle, böyle bir paneli, Dernekler arası ortak toplantılar ve işbirliği sonucu mükemmel bir şekilde organize ederek ev sahipliği yapan Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği mensubu meslektaşlarımı kutluyor, yasal ticari faaliyetlerin en süratli şekilde sonuçlandırılması ve bürokratik formalitelerin en aza indirilmesi temel hedefleri çerçevesinde ilişki içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarla birlikte sorunlarımıza çözüm üretme amacına yönelik bu panele davet duyurularından dolayı Yönetim Kurulumuza da teşekkür ediyorum.Ülke gündeminde olan tüm siyasi ve idari yoğunlukların içinde olmasına rağmen, böyle bir panele konuşmacı olarak teşrif eden Devlet Bakanı Sn. Kürşad Tüzmen?i, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sn. Sinan Aygün?ü, Ankara Sanayi Odası Başkanı Sn. Zafer Çağlayan?ı ve panelist olarak katılan Gümrük Müsteşarımız Sn. Nevzat Saygılıoğlu?nu, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Umman Hamitoğulları?nı, D.T.M/ D.T.S. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Behzat Ertan?ı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Sn. Özcan Pektaş?ı, TSE Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Asım Dinç?i, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Esen Yağcı?yı toplantının yapıldığı ATO Meclis salonunda bir arada bulmanın, yıllardır sıkıntısını yaşadığımız ?Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları Sorunlarına Çözüm Olanakları? getireceğini düşünmüştüm.

2003/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin uygulamasında Dış Ticaret Müsteşarlığı ve TSE ile yaşadığımız ;

 
 • G.T.İ.P. ile Standartlar arasındaki uyuşmazlıklara,

 • Personel ve laboratuar yetersizliğine,

 • Gümrüklerde personel bulundurulmasına,

 • TSE ?nin Gümrük Otomasyon sistemine entegre olması amacıyla AB kriterlerine uygun olarak yeniden yapılanmasına,

 • Tebliğde olmamasına rağmen iç genelge ile alınan Taahhütname istemlerine,

 • İşlemlerin akıbetleri ile ilgili olarak bilgi edinme konusundaki sıkıntılara,

 • TSE ? ISO ? TSEK Belgesi olmayanların durumlarındaki belirsizliklere,

 • Muafiyet Belgelerinde (12)?li bazda G.T.İ.P. taleplerine,

 • [CE] , [e] vb. işaretli ürünler konularında,

 • Parti teşkil etmeyen ürünlere ait uygulamalarda

 • Asgari Miktar ve Asgari Kıymet muafiyeti sağlanması gerekliliği konusunda,

 • Set/Takım halinde olan eşyaların durumlarında

 • Taşıt üstü Gümrük işlemlerinde belgelendirme sonucu alınana kadarki geçen zaman kayıplarında ,

 • İthali süreklilik arz eden ürünlerde Önceki Belgenin bir takvim yılında geçerli olup olmamasında,

 • Geri gelen eşyalarda,

 • 6326 sayılı Petrol kanunu kapsamına giren eşyalarda,

 • Özelliği olan eşyalarda,

 • Numune alma görevlileri ve Numune alma koşullarında,

 • Deney ücretlerinin yüksekliğinde,

 • 2003/1 sayılı tebliğin 1.ci ve 10.cu maddelerinin değerlendirilmesinde,

 • Kamu sektörü ithalatlarında,

 • TSE?nin mesai saatlerinin Gümrük mesai saatlerine uyumu konusunda,

 • Mevzuat değişiklikleri ve yeni çıkan Tamim, Talimat, Uygulama kararları, Tebliğ ve Yönetmeliklerden Derneğimiz vasıtasıyla tüm Müşavir arkadaşlarımızın kesintisiz haberdar edilmesi gerekliliği konusunda,Ve bunlara benzer bir sürü konuda yaşadığımız sorunların böyle bir panelde, masaya yatırılacağı ve artık kesin ve radikal çözümler getirileceğine kesin gözle bakmaktaydım.Yukarıda da belirttiğim gibi konuyla ilgili tüm bürokratları ve uygulayıcıları bir araya getirmek kolay kolay mümkün olmamaktadır. Bu panel biz Gümrük Müşavirleri için mükemmel bir fırsattı. En azından Risk Analizi Sisteminin yürürlüğe geçirilmesini, riskli ülke- riskli ürün- riskli satıcı ve riskli ithalatçı ayırımı yapılarak düzgün firmaların ve düzgün ürünlerin ana hatlardan sorunsuz geçmesini sağlayıcı tedbirler alınması, denetimlerin riskli ürünlerde yoğunlaşması konusunda yapıcı adımların atılacağı zemin oluşturulmalıydı.Ankara Ticaret Odası Meclis salonunda büyük bir medya gurubunun yanı sıra, katılımcı olarak başta DTM/ DTS Genel Müdürü Sn. Hayrettin Cevher olmak üzere konuların muhatabı Bürokratlar, Siyasiler, İşadamları, Sanayiciler, Ankara, İzmir, Mersin ve Bursa Gümrük Müşavirleri Dernekleri mensupları meslektaşlarımız bulunuyordu. Her kesim, sorunlarını dile getirmek ve çözümler üretebilmek için bundan daha uygun bir ortam yakalayamayacağını biliyordu... Bu fırsat iyi değerlendirilmeliydi.Ancak üzülerek belirtmek istiyorum ki, Panelist olarak katılan Dernek Başkanımız Sn. Esen Yağcı ile birlikte 6?sı Derneğimizin çeşitli Kurullarında yer alan arkadaşlarımızdan olmak üzere toplam 11 üyemiz dışında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği mensubu meslektaşlarımızdan maalesef hiç kimse bu panele katılmamıştı. Gözlerim salonda, bugün itibariyle Türkiye?nin ilk ve en büyük belgelendirme kuruluşu, Türkiye?nin ilk ve halen tek uygunluk değerlendirme kuruluşu olan, Kalite sistem faaliyetleri, Metroloji ve Kalibrasyon faaliyetleri, Personel Belgelendirme faaliyetleri gibi çeşitli faaliyetleri TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen TSE ?nin, Ürün Belgelendirme faaliyetlerinin de akredite edilmesi için gerekli çalışmalarına hız vermeleri konusunda kamuoyu baskısı yapabilecek güç olarak, uygulamalardan en çok yakınan Gümrük Müşavirleri arkadaşlarımı aradı.Bizler ki iş hacmi en fazla ve en kalabalık üyeli Derneğiz, bizler ki mesleğimizin etikinden söz ediyoruz, bizler ki hizmetlerimizde bilgi akışının noksanlığından yakınıyoruz, bizler ki bürokratik engellere başkaldırıyoruz, bizler ki Risk Analizi Sisteminin bir an önce yürülüğe girmesini istiyoruz, bizler ki Türkiye?nin en güçlü Sivil Toplum Örgütü olma adaylığındayız, bizler ki Dış Ticarette ve TSE mevzuatlarında her safhada Gümrük Müşavirleri Dernekleri vasıtasıyla görüşlerimizin alınmasını istiyoruz, bizler ki mesleğimizin onurlu bir şekilde icrası için mücadele veriyoruz?O halde böyle bir atmosferi yakalamışken neden bu son derece önemli panelde salondaki yerimizi almıyoruz? Neden sesimizi duyuracak, gücümüzü gösterecek, sorunlarımıza radikal çözümler ürettirebilecek imkan varken duyarsız davranıyoruz? Neden katılımcı değiliz? Neden ?Bizim yerimize nasıl olsa birileri meselelerimizi hallederler? düşüncesindeyiz?Ve böyle bir ilgisiz tavır sergilerken, karşılaştığımız sorunlar karşısında neden sızlanıyoruz? Neden bireysel çözümler yaratma çabasında uğraş veriyoruz? Yakınmaya hakkımız var mı? Böyle bir panele mazeretleri dolayısıyla katılamayacak bile olsalar Dernek Yönetimimize sorunlar ve çözümler konusunda kaç arkadaşım öneride bulundu? Bin bir güçlük ve özveri ile yaratılan fırsatları değerlendiremezsek hedeflerimize nasıl ve ne sürede ulaşabiliriz?Bundan sonra Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ve mesleğimizle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlarla yapılacak bu tür paneller, seminerler ve toplantılarda tüm üye arkadaşlarımı daha duyarlı davranmaya ve yakalarında Dernek rozetimiz takılı şekilde hep birlikte katılımcı olmaya davet ediyorum?

Saygılarımla.H.Gürcan DOĞAN

Gümrük Müşaviri

 


Son Yüklenen Diğer Haberler