"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Gümrük müşavirliği 111 yaşında

Dış Ticaretin en önemli aktörlerinden biri kabul edilen "" 111 yaşında. 1909 Yılında yayınlanan Talimatname ile özel bir ruhsatla Gümrük Müşavirliği Mesleği, yapılabilmesine izin verileli 111 yıl oldu.


Gümrük müşavirliği 111 yaşında

Türkiye dış ticaret işlemlerinin %92'sini gerçekleştiren ve en yüksek "Hukuksal Risk"i taşıyan meslek olarak kabul edilen Gümrük Müşavirlerine; 01 Temmuz 1909 tarihinden itibaren özel ruhsatla iş yapma şartı getirildi. Padişahın özel Talimatnamesi ile yürürlüğe giren bu özel ruhsatla; gümrük idarelerinde iş takibinin ancak dış ticaret ve gümrük konusunda bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi Gümrük Müşavirlerinin yapabilmeleri sağlandı. 1 Temmuz 1909 tarihinde hayata geçen Talimatname ile Gümrük Müşavirleri; ülkemizin kanunlar çerçevesinde görev tanımı yapılmış ve özel yetkilendirmeye sahip en eski mesleklerden biri oldu.

"Dolaylı Temsil" yetkisi ile Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları; gümrük işlemlerini yaparken bir taraftan Dış Ticaret Erbabının haklarını kanun çerçevesinde korumak ve onları temsil etmekle yükümlü, diğer taraftan da Kamu adına gümrük vergilerinin tahsili, ürün güvenliğinin yanı sıra insan, hayvan sağlığının, çevre ve doğanın korunması, ülke güvenliği konusunda da önemli sorumlulukları üstlenmektedirler. On binlerce mevzuattan sorumlu olarak gümrük işlemlerini gerçekleştiren Gümrük Müşavirleri; Hukuksal riskleri en yüksek mesleklerden biri olarak nitelendiriliyor.

Haberin orjinali için tıklayınız

Son Yüklenen Diğer Basında İGMD