"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Gümrük Rejimleri ve Özel Amaçlı Bölge Uygulamalarının Mevzuat ve Sistemlerinin Gözden Geçirilmesi,

Tarih: 7.11.2019 17:40:00 - Görüntülenme: 607

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanlığı’nın “Kayıt dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılması” konulu AB Projesinde yer alan “Gümrük rejimleri ve özel amaçlı bölge uygulamalarının (serbest bölgeler, antrepo rejimi ve dahilde işleme rejimi vb.) mevzuat ve sistemlerinin gözden geçirilmesi, amacı dışında kullanımını engelleyecek mekanizmaların kurulması ve diğer sistemlerle entegrasyonunun sağlanması” eylemine ilişkin olarak sorunların tespiti, analizi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, söz konusu rejimleri düzenleyip denetlemekle görevli tüm paydaş kurum ve kuruluşların mevzuat düzenlemelerinin ve sistemlerinin gözden geçirilmesi vb. amaçlarla 5-6-7 Kasım 2019 tarihlerinde Çalıştay düzenlenmiştir.

Söz konusu Çalıştaya Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bürokratları ile Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Derneğimizi temsilen Başkanımız Sayın Serdar KESKİN katılım sağlamıştır.

Moderatörlüğü Başkanımız tarafından yapılan 6 No.lu masada Transit ve Antrepo rejimi görüşülmüştür.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim KuruluSon Yüklenen Diğer Haberler