"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
"Bir Devlet ki! Gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur. Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez."

Üyelerimize Duyuru

Tarih: 5.06.2020 16:05:00 - Görüntülenme: 3589

Son yıllarda “Fason İş Takibi” adı altında yeni bir yapılanma ortaya çıktığı tüm meslek mensupları tarafından bilinen bir gerçektir. Hatta fason iş takibi yapan kişiler bu işi daha ileri bir noktaya taşıyarak, internet siteleri kurmak suretiyle gümrüklerde fason iş takibi yaptıklarını duyurmaktan da çekinmemişlerdir.

            Birkaç gündür çeşitli sosyal medya mecralarında Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcılarının ellerinden yetkilerinin alınmaya çalışıldığı ve Derneğin buna seyirci kaldığı yönünde maksatlı yayımlanan haberlere, iftira ve söylemlere itibar edilmesi, bu durumdan nemalanmaya çalışan ve fason iş takibini yapan kişilerin değirmenine su taşımaktan öteye geçmeyecektir.

            İGMD web sitesini düzenli takip edenler bilmektedir ki 2018 yılından bu yana fason iş takibi ile savaşırken bir taraftan da her platformda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda Disiplin Kurulu’na sevk edilenler olduğu gibi, gümrük idarelerinde görev alan personelin, yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasının önüne geçmesi noktasında, dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği de sadece sözlü olarak değil, resmi yazı ile de ilgili mercilerden talep edilmiştir.

  1. İGMD tarafından İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yazılan 15.08.2018 tarihli 2018/3403 sayılı “Yetkisiz İş Takibinin Önlenmesi” konulu yazımız ve Bölge Müdürlüğünün cevabı web sitemizde hala durmaktadır. 
  1. Fason iş takibi konusu Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ayrıca bildirilmiştir. Girişimlerimiz sonucunda “Fason ve Taşeron olarak Yetkisiz İş Takibi Yapanlar Hakkında Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Yazısı” 23.02.2019 tarihinde yayımlanmış ve tarafımızdan duyurusu yapılarak Dernek web sitesine konulmuştur.

            Derneğimiz öncülüğünde 5 Dernek olarak, fasonla mücadele konusunda, 2018 yılından bu yana yazdığımız yazılarla, fason iş takibini sonlandırmak için kararlı bir şekilde izlediğimiz politika apaçık ortadadır. Bakanlığa ilettiğimiz taleplerimizde özetle, beyannamenin tescilinden, vergisinin yatırılmasına kadar olan süreçte vekâletnamede ismi yer alan ve belge sahibi kişilerce iş takibinin yapılması hususu defalarca vurgulanmış ve önerilerimiz bu doğrultu da sıralanmıştır. Ancak, Gümrük İşlemlerinin Bitirilmesi ile Gümrük İşlemleri Bitirilmiş bir eşyanın geçici depolama alanı veya antrepodan araca yüklenmesi işlemleri birbirinden farklı süreçlerdir.

            Bilindiği üzere 4458 Sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 561. maddesinde iş takibinin sınırları anlatılmıştır. Ancak, aynı yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinde “Gümrük İşlemlerinin Bitirilmesi” tanımlanırken “Eşyaya ait vergilerin ödenmesini, …. ifade eder” denilmektedir. Bu durumda gümrük işlemleri bitirilmiş bir eşyanın kime teslim edileceği hususu da aynı yönetmeliğin 94. Maddesinde tanımlanmaktadır. Ambar çıkış işlemlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda yapılan değişiklik ile “eşya sahibinin, temsilcisinin veya eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişilerin eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir” hükmü getirilmiştir. Vekâlet verilmiş diğer kişiler ifadesinin konulması için uğraş verilmesi bile meslek mensuplarının bağlı bulundukları şirketleri ve çalışanlarını korumaya yöneliktir. Hiçbir vekâlette adı olmayan, sadece fason iş takibi yapmak üzere düzen kurmaya çalışanlara bu değişiklikle bir set çekildiği göz ardı edilmemelidir.

            Eşyanın muayene edilmesi, eşyadan numune alınması ve evrakların gümrüğe sunulması gibi eşyanın beyanının tamamlandığı tüm süreçlerin Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları haricindeki kişilerce takibinin yapılamaması ve fason iş takibinin kökünden çözümlenmesi tek gayemizdir.

            Bugüne kadar ve bundan sonraki dönemlerde mesleğin ayrılmaz parçası ve mesleğimizin kanun önündeki yasal yetkilisi olan Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı üyelerimizin yasal kimliği haricinde bir kimlik tanımadığımızı bu vesile ile bir kez daha tekrarlayarak, siz değerli üyelerimiz ve kamuoyuna saygılarımızla deklere ediyoruz.


İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

Son Yüklenen Diğer Haberler